SNIKPIC

Snikpic brengt Kmo's en influencers samen

De influencers overspoelen onze sociale netwerken, onze schermen en ons leven. Ze komen in alle vormen, met specialisaties in alle domeinen, en hebben duizenden of zelfs miljoenen volgers. Kortom, ze zijn een must geworden op het vlak van de marketingstrategie. Maar onbetaalbaar voor de kleine Kmo's? Assem Chammah, Maxime Bétas en Anouar El-Mourabit, het trio van Snikpic, hebben zich voorgenomen om het tegenovergestelde te bewijzen.

Niets leek er evenwel op te wijzen dat die drie makkers zich ter beschikking zouden stellen van kleine bedrijven, behalve een diep verlangen om te dienen, aldus Assem: "We werkten alle drie als consultants bedrijfsstrategie in een groot consultancykantoor. Anouar en ik zijn ruimtevaartingenieurs en Maxime is afgestudeerd aan de Louvain School of Management. Wij losten de problemen op van grote ondernemingen zowat overal ter wereld. Na enkele jaren leek het ons vanzelfsprekend dat wij die succesvol waren in het helpen van grote ondernemingen, graag iets wilden bijdragen aan de Kmo's en aan de startups die wereldwijd ongeveer 99% van de ondernemingen en 60% van de tewerkstelling vertegenwoordigen."

Luisteren naar de Kmo-bedrijfsleiders

Wat is de voornaamste zorg van de Kmo-bedrijfsleiders? Diegenen die zij ondervragen, wijzen unaniem naar de publiciteit, en meer bepaald naar de online reclame op de sociale netwerken, bij gebrek aan tijd en adequate kennis en ook het nodige budget om de reclamebureaus te betalen die als tussenpersoon met de influencers kunnen optreden.

De drie consultants richten zich vervolgens rechtstreeks tot de influencers, en verrassing, verrassing: de meesten van hen zijn met weinig tevreden, een maaltijd, een product of een gratis dienst, om hun ervaring op de sociale netwerken te delen! Assem, Maxime en Anouar bedenken dan een heel eenvoudige strategie: "Om die koppeling te automatiseren, te vereenvoudigen en transparanter te maken, gooiden ze het hele systeem om en zorgden ze ervoor dat de influencers het initiatief namen naar de ondernemingen toe en niet omgekeerd zoals dat tot dan toe het geval was", vertelt Assem. "Om de markt te testen, hebben we een Instagrampagina aangemaakt en een video gepubliceerd van een restauranthouder die een opvolger zocht bij influencers die verzocht werden om zich kenbaar te maken om in contact te treden met hem. Onze kleine keten van amper 5-600 personen heeft binnen een half uur een tiental kandidaten aangetrokken met elk 5-6000 abonnees die bereid waren om een post te wisselen in ruil voor een gratis maaltijd!"

Meer hadden Assem, Maxime en Anouar niet nodig om een ‘market place’ te ontwerpen, een applicatie die aan de ondernemers en de influencers de mogelijkheid biedt om zich voor te stellen en om met elkaar in contact te treden. Een formule die het trio uiteraard graag wou verbeteren: "We hebben functies toegevoegd om de kenmerken van de influencers transparanter te maken, algoritmen ontwikkeld om de profielen en authentiseren, filters voorzien om de influencers te selecteren op basis van verschillende parameters zoals de grootte, de locatie, het aantal volgers en hun publieksegment, en een automatische opvolging op het platform gecreëerd zodat het merk de efficiëntie van de interventie op de sociale netwerken kan controleren."
De influencers dienden zich enkel nog bij de ondernemers aan te melden, en beide partijen dienden tot een akkoord te komen en elk hun deel van het akkoord na te komen dat door een automatisch gegenereerd contract wordt bezegeld en systematisch naar de beide partijen wordt verstuurd. "Dat is een verbetering die niet enkel efficiënter maar ook aanzienlijk goedkoper is (vanaf 17€ per maand) dan alle bestaande alternatieven", aldus Assem die benadrukt: "Wij zijn geen communicatiebureau". Integendeel, wij bieden een vrij externe, onafhankelijke en misschien zelfs ietwat innovatieve visie aan, en dat maakt deel uit van onze kracht. We hebben een applicatie ontwikkeld voor de gewone man, voor de ondernemer die op de sociale netwerken een snelle, goedkope en gebruiksvriendelijke oplossing voor zijn publiciteit zoekt, die mijlenver staat van de complexe samenwerking met de reclamebureaus."

Ondernemers met een passie voor hun project

De drie startuppers hebben hun Snikpic snel en doeltreffend in het leven geroepen. Het idee is beginnen kiemen in augustus 2018. Al heel snel zegden ze hun betaalde job vaarwel om zich 100% aan hun project te wijden. "Wij hebben er niet voor gekozen om ondernemers te zijn. Het is het ondernemerschap zelf dat ons gekozen heeft, meer dan wij het ondernemerschap" voegt Assem daaraan toe. "Ons project is onze passie. Gedurende zes maanden zijn we elk weekend samengekomen in de marge van onze job die op zich ook heel veeleisend was, en dat gaf ons energie. Sinds een jaar zijn we de hele tijd samen. We voelden ons enigszins verplicht om onze job op te geven aangezien ons project ons steeds meer in beslag nam, en we wilden dat het vast vorm zou krijgen en dat het zou groeien."

Zoals alle startende ondernemers werden ook zij geconfronteerd met problemen en vragen op het vlak van de relaties met de bestaande communicatiebureaus, met de grote Internetplatforms en met de gebruikers die aan hun onderneming sterk verknocht waren, en ook wanneer de verschillende ontwikkelingsfasen van het project vertraging opliepen. Maar niets om hen de moed te doen verliezen. Meer nog: "We hebben tot hier toe veel problemen gekend en er zullen er nog komen. Maar als er één ding is waarin we vertrouwen hebben, dan is dat ons vermogen om de problemen op te lossen naarmate ze zich voordoen."

Liever ondersteuning dan subsidies

Ze hebben zoveel vertrouwen in hun project dat ze niet geaarzeld hebben om al hun spaarcenten daarin te investeren zonder een beroep te doen op enige subsidie. Assem: "Ik denk dat er in België subsidies kunnen worden aangevraagd, maar voor het ogenblik vertrekken we van het principe dat als hetgeen wij doen waarde heeft, de markt dat zal moeten erkennen en onze klanten voor onze diensten zullen betalen. Ik denk dat overheidssubsidies waarschijnlijk belangrijker zijn voor ondernemers met projecten die veel minder gemakkelijk op de markt kunnen worden gelanceerd, met concepten die veel meer tijd vragen om ontwikkeld te worden. Met onze competenties leek die steun niet nodig, en bovendien besteden wij onze tijd liever aan het verbeteren van ons product dan aan het invullen van formulieren voor het aanvragen van steun!"

De ondersteuning van hub.brussels is evenwel heel aantrekkelijk: "In maart hebben we bij hub.brussels informatie verzameld over het wettelijke statuut van de ondernemingen en in september hebben hun teams opnieuw contact opgenomen met ons", lichten ze toe. "Er is dus wel degelijk een opvolging. Het is een vrij interessant netwerk dat met passie geleid wordt en dat de ondernemers echt en onbaatzuchtig wil helpen. De clusters van hub.brussels werken echt goed. Dat type van hulp is nu relevanter omdat we een echt product hebben dat we willen communiceren en omdat we mensen willen ontmoeten, terwijl we bij de start van ons project nog geen product hadden, en al evenmin een onderneming, maar enkel een idee. De ondersteuning van hub.brussels heeft ons in ieder geval vertrouwen geschonken en ons ervan overtuigd dat de toekomst van de ondernemers in Brussel in goede handen is."

In enkele maanden tijd heeft het trio reeds veel ervaring verzameld die het graag wil delen met alle kandidaat-ondernemers: "Men mag vooral de moed niet verliezen", zegt Anouar "want problemen zullen er vanaf de eerste dag wel zijn en de plannen wordt voortdurend overhoopgehaald. Veel flexibiliteit en reactiviteit zijn onontbeerlijk." Maxime: "Je mag niet enkel voortgaan op jeinstinct. Je moet ook naar je potentiële klanten blijven luisteren." En Assem besluit: "Wees niet bang om je handen vuil te maken. Men kan alles leren, en bijna alles doen. Veel ondernemers doel al snel een beroep op externe onderaannemers en ik denk dat dat geen goed idee is."

Artikel geschreven door Catherine Aerts

SNIKPIC

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.