Solvit: hulp bij de oplossing van geschillen op de Europese markt

Solvit: hulp bij de oplossing van geschillen op de Europese markt

1819.brussels

Erkenning van beroepskwalificaties, verkoopvergunningen, terugbetaling van de btw ... Ondervind je onderneming problemen met de autoriteiten in een ander EU-land? Ben je van mening dat je rechten niet worden nageleefd door de overheidsadministratie van dat land? Solvit kan je helpen.

 

Het principe van de voorrang van het Europese recht, bekrachtigd door het Hof van Justitie in 1964, stelt dat het gemeenschapsrecht voorrang heeft op de nationale wetgeving van de lidstaten. Dit principe stuit echter op weerstand bij sommige spelers van de nationale overheidsadministraties, soms door een slechte kennis van het recht. Voor Europese ondernemingen die zaken doen op de europese markt leidt dat soms tot moeilijkheden die niet altijd gemakkelijk op te lossen zijn.

Daarom heeft de Europese Commissie in 2002 Solvit opgericht: een gratis dienst voor de oplossing van geschillen. Deze dienst waakt over de toepassing van de wetgeving van de interne markt door de nationale overheden. Elke lidstaat beschikt over een Solvit-centrum, waarop bedrijven een beroep kunnen doen na een beslissing die hun onrechtvaardig lijkt of een procedure die als discriminerend wordt gezien. Het Solvit-centrum herinnert de betrokken autoriteiten aan je rechten op grond van de Europese wetgeving en werkt met hen samen om een oplossing te vinden.

Solvit is dus geen informatiecentrum maar een instelling die concrete hulp biedt aan ondernemingen. Erkenning van beroepskwalificaties, recht om in het buitenland te werken, internationale betalingen, terugbetalingen van de btw ... het zijn allemaal zaken die onder het gemeenschapsrecht vallen en waarmee Solvit je dus kan helpen in geval van problemen. Opgelet: Solvit komt enkel tussenbeide voor problemen die bij hen gemeld worden, nooit op eigen initiatief.

Indien na de indiening van de klacht het dossier wordt aanvaard, werkt Solvit met de nationale autoriteiten in kwestie samen om het probleem van de onderneming op te lossen. Er moet een oplossing voor het geschil worden gevonden binnen 10 weken.

In zijn vijftienjarig bestaan heeft Solvit zich weten te positioneren als een efficiënte bemiddelingsdienst voor de naleving van de principes van de eengemaakte markt. Elke maand worden zo’n 200 dossiers behandeld, met een oplossing in 89% van de gevallen. Voorbeelden? Een Portugese ingenieur die niet in Spanje mocht werken omdat zijn kwalificaties niet erkend werden; een Britse fabrikant van medische weegschalen die reeds naar de EU exporteerde, maar waarvoor Frankrijk bijkomende tests eiste; een Luxemburgs consultancybureau dat een Bulgaarse medewerker wou aanwerven die echter moeilijkheden had om een werkvergunning te krijgen ...

De Europese Commissie wil de globale zichtbaarheid van Solvit nog versterken, met name via de portaalsite “Uw Europa”, en het geleidelijk ook een rol van bewustmaking rond het gemeenschapsrecht toewijzen.

BECI kan, via het EEN-netwerk, de zaken van Brusselse ondernemingen voorleggen bij Solvit. Contactpersoon: Jean-Philippe Mergen – Tel.: 02 210 01 77, jpm[at]beci.be. 

3 voorwaarden voor de behandeling van een probleem door Solvit

  • Het probleem is van internationale aard: het draait om prestaties van je bedrijf in een ander Europees land of de vestiging van je activiteit in een andere EU-lidstaat.

  • Het gaat om een lokale overheid of overheidsadministratie die regels of beslissingen verkeerd toepast of discriminerende administratieve formaliteiten oplegt.

  • Het geschil houdt verband met het Europese recht: de lokale administratie volgt de Europese wetgeving niet.

Bron: Brusselsnetwork

 
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.