Start-upweekends, bootcamps, acceleratorprogramma's … waarvoor dient het allemaal?

Start-upweekends, bootcamps, acceleratorprogramma's … waarvoor dient het allemaal?

1819.brussels

Start-ups staan in de kijker en krijgen veel aandacht. We geven een kort overzicht van de vele initiatieven om start-ups een duwtje in de rug te geven: start-upweekends, bootcamps, accelerators …

 

Europa en België kunnen zich misschien niet beroepen op een stevige ondernemerscultuur zoals het geval is aan de andere kant van de Atlantische Oceaan of zelfs van het Kanaal, maar de laatste jaren wordt er toch vooruitgang geboekt. Start-ups staan in de kijker en krijgen enorm veel aandacht.

We geven een kort overzicht van de vele initiatieven om start-ups een duwtje in de rug te geven, zoals start-upweekends, bootcamps, accelerators, enz.

Ondernemers en projecten vóór alles

Het kan evident lijken, maar zelfs goede initiatieven voor de ondersteuning van start-ups leggen weinig gewicht in de schaal zonder  voldoende groot aanbod van kandidaten die er gebruik van wil maken !

De organisatoren van dergelijke programma's staan dus voor de uitdaging om kandidaten te selecteren die als groep voldoende divers zijn om uitwisselingen te verrijken, en voldoende homogeen zijn om uitwisselingen interessant te maken of zelfs synergieën tot stand te brengen.  Een van de mogelijkheden om dat te bereiken, is te focussen op sectoren. We komen er later in dit artikel op terug. 

De projectdragers moeten bij voorkeur een passie hebben, maar moeten zich ook terdege bewust zijn van de klanten. Productgericht zijn is oké maar een start-up is ook een bedrijf dat klanten met concrete behoeften moet bedienen. Wordt dit aspect genegeerd, dan kan men nauwelijks van een start-up spreken.  Of toch wel, maar dan eentje dat sowieso gedoemd is tot mislukking, wat ook geen zoden aan de dijk legt.

Team spirit? 

Het is een feit dat ondernemerschap soms een one-man show is.  Maar in de meeste gevallen, beschikt één enkele persoon zelden over alle vaardigheden (productkennis, commerciële aspecten, administratief en financieel beheer …) die nodig zijn voor het opzetten van een bedrijfsproject, laat staan dat hij of zij daar effectief de tijd voor heeft. Daarom is het aangewezen om een ambitieus project te laten opbouwen door een team met vaardigheden die elkaar aanvullen. De verschillende programma's die we hieronder vermelden, bieden (on)bewust de mogelijkheid om dergelijke teams samen te stellen en de kansen op een succesvol project te vergroten.

Open-minded!

Deelnemen aan dergelijke programma's - ongeacht de kwaliteit, de relevantie van uw project en uw capaciteiten als ondernemer - heeft enkel zijn als u openstaat voor nieuwe ideeën, voor onderlinge uitwisseling, voor advies van deskundigen. Dit lijkt vanzelfsprekend maar blijkt bij nader inzien toch niet altijd zo te zijn. Ligt dit niet in uw aard, dan kan u deze events beter vermijden..

Hoe zit het met vertrouwelijkheid?

Oké, goed ... u heeft een innoverend idee, daar bestaat geen twijfel over (tot bewijs van het tegendeel).  Tot op een zeker punt is het menselijk om uw idee angstvallig geheim te houden (welja, want als u het bekendmaakt, zal het waarschijnlijk gestolen worden!). Alle gekheid op een stokje, de beste manier om uw ideeën nooit concreet vorm te geven, is door er nooit met iemand over te praten. 
Wil u deelnemen aan dergelijke programma's, dan moet u dus over die psychologische drempel stappen!

Meet-ups, bootcamps, acceleratorprogramma's … een logisch traject

We mogen wel stellen dat de keuze relatief groot is! Maar wat is het best voor u? Alles hangt af van de fase waarin u zich bevindt ...

Als u belangstelling heeft voor een bepaalde sector of een specifiek thema, kunnen meet-ups u helpen om nieuwe ideeën op te doen, mensen te leren kennen, een netwerk uit te bouwen of zelfs partners vinden om een ondernemingsproject op te zetten. Nee, u bent nog niet op dat punt, maar het is uiteindelijk wel de bedoeling!

Heeft u al een goed idee (niet veel meer en laten we hopen dat het écht een goed idee is) en beschikt u daarbij al over een ruw businessmodel of businessplan ? Wil u dat idee op zo kort mogelijke termijn uitwerken door het te toetsen aan de mening van anderen? Aarzel dan vooral niet en ga voor bootcamps en start-upweekends ! Op 2 of 3 dagen krijgt u immers de mogelijkheid om uw idee te challengen, te verrijken, te laten groeien en evolueren, een volwaardig businessmodel op te stellen en een initieel businessplan uit te schrijven.

Blijf niet bij de pakken zitten na een dergelijk weekend en overweeg deel te nemen aan een acceleratorprogramma. Blijf in contact door u in te schrijven voor netwerkevenementen en zoek een structuur die ondersteuning biedt. Impulse.brussels bijvoorbeeld, maar er zijn ook andere organisaties. Als een acceleratorprogramma u aanspreekt, schrijf u dan zeker in! Het is de beste manier om uw project op elk vlak te ontwikkelen.

Minifocus op acceleratorprogramma's of groeiversnellers

Zoals de naam al doet vermoeden, is een acceleratorprogramma een gestructureerd geheel van acties voor een bepaald doelpubliek om de ontwikkeling van projecten te versnellen. Die programma's zijn vaak bestemd voor start-ups, niet noodzakelijkerwijze IT, maar wel nieuwe ondernemingen.

Ze omvatten doorgaans een mix van acties :  informatie, collectieve opleidingen maar ook individuele coaching.  Dit plaatje wordt mooi aangevuld door de groepsdynamiek die algemeen gepaard gaat met deze programma's.

Vaak is het gehele programma verplicht, al was het maar om de samenhang van de groep te bevorderen. In andere gevallen worden er modules "à la carte" aangeboden. 

In beide gevallen lopen de acties in principe over een periode van meerdere maanden om elk project de mogelijkheid te bieden om te evolueren. Het doel is om bij afloop teams te hebben die klaar zijn om tot de actie over te gaan en een onderneming op te richten. 

Acceleratorprogramma's voorzien vaak een tijdlijn met deadlines en resultaten die de concrete evolutie van het project structureren.

De "lean"-methode

De lean start-upmethode is trendy maar degelijk. Zonder al te veel in detail te treden (het verdient een afzonderlijk artikel), kunnen we stellen dat er een geheel van technieken en tools ingezet wordt om mogelijkheden snel en voor minder geld te evalueren. Zo kan worden nagaan of het product (of de dienst) beantwoordt aan een effectieve behoefte om vervolgens een versnelling hoger te schakelen en meer financiële middelen aan te spreken.

Start-up vs scale-up …

Zoals we in het begin reeds toegaven, ligt de focus meestal op de oprichting van start-ups.  Bepaalde initiatieven (zoals Co Station) staan echter open voor gevorderde start-ups die reeds hun sporen verdiend hebben, al een mooie groei kenden en op het punt staan een nieuwe transitie te ondergaan … namelijk scale-ups. Die specifieke programma's zijn nog eerder zeldzaam maar zullen in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen.

Accelerator of incubator?

Verkeerde vraag! Ze worden vaak met elkaar verward, maar ze hebben niets of weinig gemeen.  Het is maar een naam, akkoord, maar doorgaans zijn incubatoren plaatsen waar starters fysiek gevestigd zijn. Er is ook in zekere mate sprake van een community, uitwisseling, activiteiten of zelfs een minimum aan advies, maar totaal niet op het niveau van de gestructureerde programma's die we hiervoor beschreven hebben en beogen om de oprichting aan te moedigen van start-ups die zich misschien zullen vestigen in een incubator.

Een sectorale aanpak?

We vallen in herhaling: diversiteit leidt tot uitwisseling en ligt aan de basis van de verrijking die deze (in)formele evenementen en programma's bieden. Samenhang is echter ook afhankelijk van een zekere homogeniteit, een kenmerk dat noodzakelijk is om een bepaalde mate van wedijver te creëren die zal leiden tot de vorming van coherente projecten en uiteindelijk tot de oprichting van ondernemingen.

Dat geldt zowel voor meet-ups en hackathons (Lifetech, VR …) als voor bootcamps (vaak IT).  En het geldt zeker voor acceleratorprogramma's. We kijken naar voorbeelden zoals greenlab of ehealth, seeds of zelfs Co Station voor de private sector. 

Zeggen die namen u niet veel? Geen nood, hieronder vindt u de links!

Accelerators

Bootcamps
 

Meetups
 

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.