Start van het UBO-register: verplichting voor vennootschappen en vzw's om identiteit van begunstigden op te geven

Start van het UBO-register: verplichting voor vennootschappen en vzw's om identiteit van begunstigden op te geven

Het register van uiteindelijke begunstigden, ook wel het UBO-register genoemd (UBO staat voor « Ultimate Beneficial Owner »), is online. Alle vennootschappen en juridische entiteiten kunnen nu inloggen. De termijn om de gegevens in te geven in het register is verlengd tot 31 maart 2019

Waarom dit register?

Een Europese richtlijn verplicht alle lidstaten een UBO-register op te richten. De bedoeling is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. Het register houdt informatie bij over de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap, die zich bijvoorbeeld achter verschillende entiteiten kan verbergen. Deze informatie was tot nu toe niet beschikbaar.

Wie is betrokken?

Alle Belgische vennootschappen, maar ook VZW’s, stichtingen, trusts en vergelijkbare entiteiten moeten tegen 31 maart 2019 hun uiteindelijke begunstigden opnemen in het register. Ook latere wijzigingen, bijvoorbeeld na een verkoop van aandelen, moeten in het register worden opgenomen. 

De uiteindelijke begunstigden zijn natuurlijke personen die minstens 25% van de aandelen of stemrechten in handen hebben. Is er geen enkele aandeelhouder met een belang van 25 %, dan moeten de personen worden vermeld die op een andere manier de touwtjes in handen hebben, bijvoorbeeld via een aandeelhoudersovereenkomst. Zijn die er ook niet, dan moet de leiding van de vennootschap zelf in het register worden vermeld.

Wie kan het register raadplegen?

Het UBO-register wordt beheerd door de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het nieuwe register staat open voor de fiscus en voor privé-instellingen, zoals banken en boekhouders. Voor vennootschappen is toegang mogelijk voor elke burger, weliswaar met beperkte toegang, uit respect voor de privacy van de personen in het register. Toegang tot informatie over andere relevante juridische structuren is mogelijk, mits een legitiem belang aangetoond wordt. 

Hoe registreren? 

U kunt het UBO-register raadplegen via het portaal MyMinFinPro. Een FAQ is eveneens online beschikbaar. Een gebruikershandleiding en een richtlijn volgen binnenkort.

In geval u deze verplichting niet naleeft, kunnen u boetes opgelegd worden van 250€ tot 50.000€.

De termijn om de gegevens in te geven in het register is verlengd tot 31 maart 2019 zodat ondernemingen zich in orde kunnen stellen en boetes vermijden.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.