women in tech is born

Start van Women in TECH !

1819.brussels

Op 29 mei vond het openingsfeest plaats van het platform Women in TECH. Dat platform verenigt alle actoren die vrouwelijk ondernemerschap in het ICT-domein willen stimuleren en zichtbaar maken.

Context

In februari 2017 keurde de Brusselse regering het ‘NextTech’-plan goed. Dat plan wil aan de hand van een reeks concrete maatregelen een omgeving creëren ter ondersteuning en bevordering van de oprichting en groei van ondernemingen die actief zijn op vlak van informatie- en communicatietechnologieën in het Brussels Gewest. Het plan voorziet 20 concrete aanmoedigingsmaatregelen voor de oprichting, omschakeling en snelle, gestage groei van digitale ondernemingen in het Gewest.

De digitale omschakeling betreft alle sectoren en maakt het noodzakelijk om een nieuw opleidingsaanbod te brengen en burgers voor te bereiden op nieuwe beroepen. Binnen het kader van het Gelijkekansenbeleid, wil men daarbij vrouwen de mogelijkheid bieden om op gelijke voet deel te nemen in deze industrie. In België wordt amper 11% van de start-ups opgericht door vrouwen, meer dan waarschijnlijk omdat ongeletterdheid op digitaal en elektronisch vlak meer voorkomt bij de vrouwelijke bevolking.

Maatregel 13 van het NextTech-plan wil met name de aanwezigheid van vrouwen vergroten in innoverende hightech sectoren en de oprichting van start-ups door vrouwen aanmoedigen. De maatregel voorziet in de oprichting van het project Women In TECH dat Brusselse vrouwen, die belangstelling voor innoverend ondernemerschap en ICT, wil sensibiliseren, informeren en oriënteren. Dat platform wil een weerspiegeling zijn van het Brusselse ecosysteem op het vlak van ICT-ondernemerschap voor vrouwen en zal alle betreffende actoren verenigen.

Het project ‘Women In TECH’ wordt uitgevoerd door het platform Women in Business, een initiatief van de dienst 1819.

Doelstellingen

Women In TECH streeft verschillende doelstellingen na:

  • Partners die actief zijn in de digitale sector verenigen rond gemeenschappelijke doelstellingen en synergie aanmoedigen door een specifiek netwerk 'Women in Tech' op te bouwen;

  • Brusselse vrouwen bewustmaken van en informeren over de kansen die geboden worden door de nieuwe beroepen in digitale en innoverende sectoren die verband houden met het NextTech-plan, en met de prioritaire technologieën ervan;

  • De oprichting en groei van ondernemingen in deze sectoren stimuleren en ondersteuning bieden aan (toekomstige) onderneemsters;

  • Onderneemsters aanmoedigen (Empowerment) om hun ervaring op vlak van techniek en innovatie te delen met andere vrouwen door zich op te stellen als rolmodel;

  • Jonge meisjes bewustmaken van STEM-richtingen in samenwerking met Innoviris;

  • Door monitoring meer inzicht verwerven in de relatie tussen vrouwen en beroepen in de digitale sector;

  • Experts van het platform raadplegen om aanbevelingen te verstrekken aan institutionele en overheidsorganisaties.

Het beheer van Women in Tech

Het project Women In TECH wordt geïntegreerd in het platform Women in Business. De persoon die het beheer van dat platform uitvoert, zal ook het project Women in Tech coördineren en nauw samenwerken met de verantwoordelijke voor het NextTech-plan.

Verschillende van de aangesproken actoren gaan ermee akkoord om deel te nemen aan het initiatief Women in Tech.

Dit zijn:

Naargelang van de vastgestelde behoeften en mogelijkheden zullen ook andere actoren benaderd worden om deel uit te maken van het platform.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.