Starten als zelfstandige in Brussel: verhoging van de premie

Starten als zelfstandige in Brussel: verhoging van de premie

De Brusselse regering verhoogt het bedrag van de premie voor zelfstandigen om werkzoekenden die een eigen activiteit willen opstarten, aan te moedigen.

Wat houdt de premie voor zelfstandigen in?

De eerste maanden na de oprichting van een onderneming is het vaak moeilijk om te beschikken over een eerste inkomen. Daarom helpt Actiris je om de sprong te wagen! Je ontvangt namelijk een financiële steun tijdens de eerste maanden van je zelfstandige activiteit. Deze degressieve premie bedraagt normaliter €4000.
Deze financiële stimulans krijg je gedurende maximum 6 maanden van je zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep. Het doel: jou helpen om je eigen tewerkstelling te ontwikkelen.

recente wijzigingen

De premie voor zelfstandigen, die met terugwerkende kracht tot 1 september 2020 wordt toegekend, werd verhoogd en bedraagt vandaag 4.750 euro. Bovendien worden werkzoekenden die voordien gedurende 2 jaar zelfstandig waren geweest, niet meer uitgesloten

De verhoogde premie voor zelfstandigen is toegankelijk voor alle Brusselse werkzoekenden die ingeschreven zijn bij Actiris en zich als zelfstandige vestigden en zullen vestigen tussen 1 september 2020 en 31 december 2021.

De bedragen die maandelijks worden toegekend aan werkzoekenden die hun eigen activiteit opstarten, worden dus verhoogd. In totaal zal de werkzoekende een bedrag van 4.750 euro over een periode van 6 maanden ontvangen:

  • 1.250 euro de eerste maand,
  • 1.000 euro de tweede maand,
  • 750 euro de derde en vierde maand (in plaats van 500 euro de vierde maand) en
  • 500 euro de vijfde en zesde maand (in plaats van 250 euro de vijfde en zesde maand).

Begeleiding van project is noodzakelijk

Een activiteit als zelfstandige opstarten kan een oplossing zijn om zijn eigen job te creëren. Het is echter niet altijd evident om zich in dat avontuur te durven storten, vooral wanneer de economische context somber is. 
Om die reden blijven de begeleidingsvoorwaarden voor de kandidaten voor de premie voor zelfstandigen streng, om te vermijden dat werkzoekenden de verkeerde keuze maken die de opstart van hun activiteit zou hypothekeren.

Hoe kan je deze premie krijgen?

Dien je aanvraag in bij Actiris via het formulier "Premie voor zelfstandigen". Doe dit binnen de 3 maanden na het positief opportuniteitsadvies van een begeleidingsstructuur.

Ten laatste 20 werkdagen na ontvangst van je aanvraag, stelt Actiris je schriftelijk op de hoogte van haar beslissing. In geval van weigering worden de redenen verduidelijkt. Indien je geen antwoord krijgt binnen deze termijn, wordt de beslissing als gunstig beschouwd.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, wordt de premie maandelijks gestort, ten laatste binnen de 2 maanden na de indiening van het volledige dossier.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.