Stedenbouwkundige inbreuken : wat zijn de risico’s bij koop of verkoop van een onroerend goed ?

Stedenbouwkundige inbreuken : wat zijn de risico’s bij koop of verkoop van een onroerend goed ?

1819.brussels

Het gebeurt niet zelden dat men een gebouw koopt of verkoopt dat wijzigingen onderging zonder dat vooraf hiervoor een stedenbouwkundige vergunning werd bekomen (vervanging van de ramen, inrichting van een bureau op de zolder,...). Hierna volgen enkele punten waaraan u best aandacht besteedt om te voorkomen dat u een pand koopt of verkoopt dat in inbreuk is.

Het gebeurt niet zelden dat men een gebouw koopt of verkoopt dat wijzigingen onderging zonder dat vooraf hiervoor een stedenbouwkundige vergunning werd bekomen (vervanging van de ramen, inrichting van een bureau op de zolder,...). Hierna volgen enkele punten waaraan u best aandacht besteedt om te voorkomen dat u een pand koopt of verkoopt dat in inbreuk is.

Indien u wenst te kopen, is het primordiaal om te verifiëren of het gebouw:

 • de activiteit die u wil uitoefenen, kan onderbrengen (bijv. een bakkerij, een garage, een werkplaats).
  Om dit te weten dient u de stedenbouwkundige vergunningen van het gebouw te raadplegen en inlichtingen in te winnen omtrent de toegelaten bestemmingen in het gebied waar het pand gesitueerd is.

 • geen stedenbouwkundige inbreuk vormt. Een voormalige eigenaar heeft bijvoorbeeld zijn handelszaak omgevormd tot restaurant of nog, zijn garage in kantoor, dit alles zonder een stedenbouwkundige vergunning te vragen. Het huidige gebruik van het gebouw is dus onwettig.

U kunt deze inlichtingen bekomen bij :

 • de vastgoedagent
 • de dienst stedenbouw van de gemeente waarin het goed gelegen is
 • uw architect
 • uw notaris.

Indien u wenst te verkopen, om problement te vermijden en te voorkomen dat u later bedrog of kwade trouw wordt verweten, dient u te beschikken over :

 • een eigendomsbewijs
 • een uittreksel van de kadastrale legger of kadastraal plan
 • de stedenbouwkundige vergunningen m.b.t. uw goed

en deze te overhandigen aan de kandidaat-koper.

U kunt burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld indien u de toekomstige koper niet op de hoogte stelt van eventuele stedenbouwkundige inbreuken.

In geval van inbreuk op de stedenbouwkundige regels kunt u moeilijkheden ondervinden bij het op de markt brengen van uw goed zolang :

 • u geen overeenkomst daaromtrent gesloten hebt met de koper
 • geen regulariseringsvergunning werd bekomen
 • geen - in principe gerechtelijke – ontbinding van de verkoop gebeurde.

Concreet dient u contact op te nemen met de gemeentelijke dienst stedenbouwkunde om samen te bepalen wat de te ondernemen stappen zijn om de toestand te regelen.  Dit kan enkele maanden duren, dus u talmt best niet.

En elk geval verliest u best niet uit het oog dat stedenbouwkundige inbreuken kunnen leiden tot sancties, zoals:

 • het verbod om uw activiteit te beginnen of voort te zetten
 • verzegeling zolang als de inbreuk voortduurt
 • de verplichting om de plaats in de vorige staat te herstellen
 • de betaling van een geldboete
 • ...

OPGELET, het instandhouden van een stedenbouwkundige inbreuk is ook strafbaar, zelfs indien de werken werden gerealiseerd door een vroegere eigenaar. De stedenbouwkundige inbreuk is immers een voortdurend misdrijf. Het verlopen van tijd of verkoop van het goed leiden niet op zich tot een regularisering.

Indien u een professionele acteur bent in de bouw- of vastgoedsector is uw verantwoordelijkheid verhoogd. U riskeert nog strengere sancties. Het gaat hierbij over de vastgoedpromotor, vastgoedbemiddelaar, investeerder, architect, ondernemer, landmeter en notaris.

Of u nu koper bent of verkoper, bent u dus best heel voorzichtig bij de aankoop van een onroerend goed!

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Lees ook de uitleg over stedenbouwkundige vergunningen en sancties op deze site.

Bronnen :

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.