Steun voor huurders van handelspanden in Brussel in het vooruitzicht

Steun voor huurders van handelspanden in Brussel in het vooruitzicht

Op voorstel van Barbara Trachte, Staatssecretaris van Economische Transitie, en Sven Gatz, Minister van Financiën en Begroting, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van bijzondere machtenbesluit betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis.

Het ontwerpbesluit wordt nu ter overleg aan de sociale partners voorgelegd. Het is de bedoeling dat de maatregel medio januari in werking treedt.

Het doel van deze steunmaatregel is, enerzijds, de liquiditeitsproblemen bij Brusselse ondernemers die een handelspand huren op te vangen en, anderzijds, de eigenaars van deze panden meer zekerheid te bieden voor wat de betaling van de huur betreft, zelfs als de huurder zich in een moeilijkere financiële situatie bevindt. Voor deze maatregel werd een budget van 30 miljoen euro vrijgemaakt.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
(geactualiseerd op 24/12 met de laatste voorwaarden)

  • Als de partijen gebruik willen maken van de maatregel, moeten de eigenaar en de huurder een vrijwillige overeenkomst sluiten.

  • Deze overeenkomst omvat een opschorting van de betaling van de handelshuur (inclusief lasten) gedurende 4 maanden, te rekenen vanaf april 2020.

  • De betaling van ten minste één maand tot 4 maanden huur (inclusief lasten) wordt door de eigenaar kwijtgescholden.

  • Voor de betaling van maximaal vier maanden huur (inclusief lasten) kan de huurder gebruik maken van een voorschotregeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via deze regeling wordt een lening aan de huurder versterkt en wordt ervoor gezorgd dat de vier maanden huur aan de verhuurder worden betaald.

  • Dit voorschot heeft de vorm van een lening (tot een maximumbedrag van 35.000 euro voor vier maanden) over twee jaar en dient te worden terugbetaald over een periode van maximum 18 maanden. De eerste terugbetaling moet pas na 6 maanden plaatsvinden.

  • Er geldt een rentevoet van 2% per jaar.

  • Eenzelfde huurder kan meerdere handelshuurleningen ontvangen op basis van overeenkomsten met één of meerdere verhuurders, maar het maximumbedrag van alle leningen samen is beperkt tot 35.000 euro.

  • De uiterste datum voor de indiening van de aanvragen is 30 juni 2021, met een laatste betaling op 31 december 2021. De maatregel zal dus uiterlijk op 31 december 2023 aflopen (met uitzondering van hangende geschillen), rekening houdend met de aflossingstermijn van twee jaar.  
  • Eventuele nettoverliezen komen ten laste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het beheer van de steun wordt toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid.

De lening aanvragen

 

Bron: persbericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.