Succesvol ondernemen: de tips van Marc Jucquois

Succesvol ondernemen: de tips van Marc Jucquois, medeoprichter van Viva Xpress Logistics

1819.brussels

Hoe is Viva Xpress Logistics ontstaan en wat doen jullie?

Marc Jucquois: “Viva Xpress Logistics is ontstaan uit de integratie van de activiteiten van verschillende kleine ondernemingen die gespecialiseerd zijn in sneltransport. Deze integraties vonden plaats in 2004 en 2008. De oudste geïntegreerde onderneming werd opgericht in 1989, net 25 jaar geleden. Viva Xpress Logistics heeft niet alleen zo’n 800 Belgische bedrijven (actief in alle sectoren van de economie) als klant, maar ook meer dan 150 buitenlandse bedrijven. Zij doen beroep op de diensten van Viva Xpress Logistics voor hun dringende plaatselijke, regionale, nationale en internationale transport van post en pakjes. De vier bedrijfsleiders van de onderneming hebben elk één van de geïntegreerde bedrijven opgericht en bezitten elk een andere nationaliteit: de Engelse, de Nederlandse, de Franse en de Belgische nationaliteit.”

Het is niet gebruikelijk dat een kmo ontstaat uit de integratie van verschillende kleine ondernemingen. Hoe is dat in zijn werk gegaan?

Marc Jucquois: “Oorspronkelijk was elke oprichter van Viva Xpress Logistics de enige eigenaar van zijn onderneming. Tussen 1989 en 2003 is ons beroep echter ingrijpend veranderd: de evolutie van de markt, de uitbreiding van de Europese Unie, de gegevensoverdracht via het Internet, maar ook mobiliteitsproblemen hebben ervoor gezorgd dat de noden van onze klanten voortdurend veranderden en zo ook de oplossingen die we aan hen aanboden. De integratie van verschillende ondernemingen in Viva Xpress Logistics heeft ons in staat gesteld om de uiteenlopende en complementaire bekwaamheden en knowhow van de ondernemingen samen te brengen en belangrijke schaalvoordelen te genereren. Zonder deze integraties zouden de kleine ondernemingen die nu deel uitmaken van Viva Xpress Logistics, vandaag misschien niet meer bestaan.”

Wie heeft u geholpen met de integratie van deze verschillende ondernemingen in Viva Xpress Logistics?

Marc Jucquois: “Ten eerste wil ik beklemtonen dat zowel het hoger management als de aandeelhouders en de partners van de ondernemingen die werden geïntegreerd in Viva Xpress Logistics, zeer gedreven waren om van de integratie een succes te maken: het is inderdaad vaak moeilijk voor een ondernemer om zijn positie als enige baas van zijn onderneming op te geven. Jammer genoeg stel ik vast dat vele ondernemingen in onze sector hun activiteiten hebben moeten stopzetten, enkel en alleen omdat hun bedrijfsleiders niet op tijd beseften dat de markt veranderd was. Ten tweede was het advies dat we kregen van onze bedrijfsrevisor, onze belastingadviseur en onze notaris (die al 25 jaar voor ons werken) van essentieel belang om de ondernemingen succesvol te integreren. Eerst valoriseerden we de activiteiten van de verschillende ondernemingen, daarna verwezenlijkten we hun integratie, rekening houdend met ieders belangen.”

In welke mate steunt de overheid de ontwikkeling van uw onderneming?

Marc Jucquois: Ik moet toegeven dat we de laatste jaren enkel contact hebben gehad met overheidsdiensten via de belastingdienst (directe belastingen, btw). Deze contactmomenten waren soms gespannen omwille van de tegenstrijdige belangen van beide partijen.

Ik heb onlangs echter ontdekt dat de “overheidsdiensten” ook "openbare diensten" zijn. Om onze diensten uit te breiden, hebben we besloten om onze toekomstige hoofdzetel te vestigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in Neder-over-Heembeek), in een gebouw gelegen in de Kanaalzone, nabij de Van Praetbrug. Het gebouw moet verbouwingswerken ondergaan zodat we er onze taken kunnen uitvoeren. Voor deze verbouwingswerken hebben we veel vergunningen moeten aanvragen bij verschillende afdelingen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Stad Brussel, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel enz.). De voorschriften die hiermee gepaard gingen, waren soms moeilijk te begrijpen voor een bedrijfsleider (Stedenbouw, Leefmilieu, Mobiliteit enz.). Onder deze omstandigheden hebben we op het advies van het kabinet van Benoît Cerexhe, de toenmalige minister van Economie en Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hub.brussels gecontacteerd. Impulse heeft ons bijgestaan in elke stap van ons project, zowel voor onze administratieve procedures (dossiers voorbereiden, aanvragen indienen, vergaderingen met de overheidsdiensten enz.) als voor onze steunaanvragen (regionale subsidies). Deze letterlijke “stap-voor-stapbegeleiding” was essentieel voor ons project. Zonder deze begeleiding zouden we ons project waarschijnlijk hebben moeten stopzetten.”

Welke raad zou u geven aan een jonge ondernemer die zijn eigen bedrijf wil oprichten?

Marc Jucquois: “Eerst en vooral denk ik dat een jonge ondernemer die zijn eigen bedrijf wil oprichten de tijd moet nemen om zijn dossier (zijn “Business Plan”) goed voor te bereiden. Hij moet zonder aarzelen zowel adviseurs contacteren (zoals boekhouders, accountants en revisors, waarvan dit het beroep is), als openbare diensten (zoals in eerste instantie Impulse).
Ten tweede staat men samen sterk. Het leven van een jonge onderneming kent veel verrassingen. Naar mijn mening is het dan ook essentieel dat de jonge ondernemer partners vindt waarmee hij kan samenwerken. Tot slot is het belangrijk tijd te voorzien om regelmatig gestructureerde vergaderingen te houden met de partners om de balans op te maken van zowel de resultaten als de opportuniteiten en de zwaktes van de onderneming, en hier samen oplossingen voor te vinden. Te vaak zit een ondernemer te dicht met zijn neus op de feiten en is hij niet meer objectief. Het is voor hem dan zeer moeilijk om zich voor te bereiden op de veranderingen die hem te wachten staan."

Propos recueillis par Adrien Mintiens

 

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.