U hebt uw milieuvergunning gekregen

U hebt uw milieuvergunning gekregen : en wat nu ?

1819.brussels

U hebt uw milieuvergunning gekregen. Het is een document dat u nodig hebt voor het uitbaten van uw activiteit. U moet het goed bewaren maar u mag niet vergeten dat er bepaalde verplichtingen uit voortvloeien...

U moet de vergunning eerst goed lezen !

In de milieuvergunning staan uitbatingsvoorwaarden. Het kan zijn dat u werken moet uitvoeren, documenten en attesten moet bezorgen aan de toekennende overheid, regelmatig controles moet laten uitvoeren, geluidsnormen en leveringsperiodes moet inachtnemen, enz.

Misschien moet u onmiddellijk aan deze verplichtingen ofwel volgens een door de overheid opgelegd tijdschema. Ze kunnen ook regelmatig terugkomen. U dient dus een lijst op te maken met alle verplichtingen en ze in uw agenda te noteren.

Wist u dat er subsidies bestaan voor de werken voor het in overeenstemming brengen van uw inrichtingen met de vergunningsvoorwaarden. Aarzelt u niet 1819 te contacteren voor meer inlichtingen.

Bepaalde installaties moeten regelmatig gecontroleerd worden

Die controles worden door diverse wetsbepalingen opgelegd. De uitbater moet ze laten uitvoeren, zelfs al staan ze niet in zijn milieuvergunning vermeld. Het gaat bijvoorbeeld om de technische controle van verwarmingsketels, elektrische installaties, koelinstallaties, liften en uitrustingen ter bescherming tegen brand.

De controles moeten over het algemeen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en door de overheid erkend bedrijf.

U moet wijzigingen melden vooraleer ze uit te voeren

U dient wijzigingen die gebeuren nadat u de vergunning kreeg, aan te vragen de overheid die u de vergunning heeft toegekend. Dit is Leefmilieu Brussel (BIM) voor de vergunningen van klasse IB en de gemeenten voor de vergunningen van klasse II. Indien u bijvoorbeeld een bijkomende activiteit wenst uit te voeren, een machine vervangen, een activiteit stoppen waarvoor u een vergunning hebt, dient u een specifiek formulier in te vullen en de wijzigingen op een plan aan te duiden.

Opgelet, u moet deze aanvraag doen vooraleer u de wijziging uitvoert.

Verlenging of hernieuwing van de vergunning

De vergunning is over het algemeen 15 jaar geldig en kan één keer verlengd worden voor dezelfde duur met een vereenvoudigde procedure. Als ze niet meer kan verlengd worden, moet ze hernieuwd worden. De procedure is dezelfde als een nieuwe vergunningsaanvraag.

Verlenging en vernieuwing moeten een jaar voor de vergunning verloopt, aangevraagd worden.

Stopzetting en overname

Als u volledig stopt met uw activiteiten of als uw onderneming door een andere onderneming wordt overgenomen (wijziging houder), moet u dit met een specifiek formulier melden aan de overheid die u de vergunning heeft toegekend.

In bepaalde gevallen moet een verkennend bodemonderzoek worden gedaan bij verlenging, hernieuwing, stopzetting en overname.

Wat riskeert u wanneer u niet in orde bent ?

Uw onderneming kan geïnspecteerd worden door agenten van Leefmilieu Brussel (BIM) en van de gemeente. De agenten kunnen bij vaststelling van een inbreuk een waarschuwing geven, maatregelen opleggen en zelfs gedeeltelijke of volledige stopzetting van de activiteit bevelen. Een proces-verbaal kan worden opgesteld. Dit wordt aan de Procureur des Konings verzonden indien u niet reageert. Deze laatste beslist om al dan niet te vervolgen en in het laatste geval kan de administratie u een administratieve boete geven.

Meer info

Vragen?

Hebt u nog vragen omtrent de uitbating van uw onderneming of wenst u begeleid te worden bij uw vergunningsaanvraag ? Bel dan het telefoonnummer 1819.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.