finance&invest.brussels ondersteunt de Brusselse bedrijven met nieuwe kredieten

Update coronavirus | Nieuwe voorwaarden voor de kredieten van finance.brussels

1819.brussels

Op vraag van de Brusselse regering ondersteunt finance&invest.brussels, door middel van leningen, de Brusselse bedrijven met meer dan 10 VTE's die getroffen werden door de coronacrisis. In dit artikel worden de kenmerken van deze lening en de voorwaarden voor de toekenning ervan uitgelegd.

Laatste bijwerking pagina:  16 juni 2021

Deze maatregelen worden genomen om bedrijven te helpen die te kampen hebben met een tekort aan kapitaal als gevolg van de coronacrisis.

KENMERKEN VAN HET KREDIET VOOR BRUSSELSE BEDRIJVEN

 • Een lening zonder waarborg (quasi eigen vermogen) tegen een verlaagde intrestvoet
 • Een lening van 75.000 euro tot 600.000 euro voor bedrijven van 10 tot 99 VTE
 • Een lening van 75.000 euro tot 1.500.000 euro voor bedrijven van meer dan 100 VTE
 • Duur van 5 tot 7 jaar
 • Een moratorium van maximum 24 maanden (geen terugbetaling tijdens deze periode, met uitzondering van rente)
 • Geen pari passu (delen van waarborgen met banken)
 • Geen negative pledge of persoonlijke waarborgen.
 • Een interestbepaling per schijf (zie voorbeelden tabel hieronder)
Schijf 1: 2% Schijf 2: Maximum 3% Schijf 3: Maximum 4% Schijf 4: Maximum 5,2% Schijf 5: Maximum 6,13%

€75.000 – €200.000

€200.000 – €400.000

400.000 – €600.000:

600.000 – €1.000.000

€1.000.000 – 1.500.000

 

Voor wie ?

De ondernemingen die wensen te genieten van deze lening, moeten ernstig beïnvloed zijn door de COVID-19 crisis.

1. Brusselse bedrijven :

 • Tenminste 10 VTE tewerkstellen
 • Geen financiële problemen gehad hebben einde 2019
 • In aanmerking komen voor de minimis-steun
 • Reeds gebruik gemaakt hebben van andere maatregelen
 • Voor hotels, op 16 maart 2020 een registratienummer als toeristische accommodatie, een stedenbouwkundig attest en een brandveiligheid attest hebben.

2. Belangrijkste leveranciers van de HORECA-sector, volgens de basiscriteria om voor steun in aanmerking te komen:

 • Onderneming die erkend is als een strategische leverancier voor de Brusselse horecasector (leverancier van minstens 30 Brusselse horecabedrijven) en zich ertoe verbonden heeft om kredietfaciliteiten te verlenen aan Brusselse horecabedrijven.
 • Geen financiële problemen gehad hebben einde 2019
 • Reeds gebruik gemaakt hebben van andere maatregelen.
 • Voor horecaleveranciers moet het bedrijf het bewijs leveren van de betalingsfaciliteiten die aan de horecabedrijven worden verleend.

Hoe kan ik van deze lening genieten? 

Indien u voldoet aan bovenstaande criteria, kan u gebruik maken van deze nieuwe kredieten door een e-mail te sturen naar coronacontact@finance.brussels. Informatie en documenten die bij uw aanvraag moeten toegevoegd worden : 

 • Naam van het bedrijf
 • Handelsnaam van het bedrijf
 • Btw-nummer
 • Sector activiteit
 • Telefoonnummer
 • Interne jaarrekening op 31/12/2019
 • Meest recent interne jaarrekening beschibaar of minimum op 30/09/2020
 • Sociale balans op 31/12/2019
 • Enkel voor de leveranciers van de HORECA-sector, een lijst van minimum 30 brusselse Horeca klanten
 • Enkel voor hotels, een bewijs dat het bedrijf op 16 maar 2020 een registratienummer als toeristische accommodatie, een stedenbouwkundig attest en een brandveiligheid attest had.

Houd er rekening mee dat uw aanvraag pas in behandeling wordt genomen als die documenten gekregen zijn en het formulier, dat u via mail zal krijgen, ingevuld is.

Meer informatie op de site van finance&invest.brussels.

Heeft u geen nood aan deze kredieten maar eerder behoefte aan begeleiding, weet dan dat een team van deskundigen u door deze crisis kan loodsen met advies, expertise en nuttige contacten in meerdere domeinen (meer info vindt u op deze pagina).

Om het oproepnummer van 1819 niet te overbelasten, verzoeken wij u om ons enkel te bellen wanneer de bovenstaande informatie niet volstaat of onduidelijk is. Merk bovendien op dat deze twee maatregelen deel uitmaken van een heel arsenaal aan maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ingevoerd. Een overzicht van deze hulpmiddelen vindt u in onze FAQ (deel 2 > vraag 3) die dagelijks wordt bijgewerkt.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.