Versterking van microkrediet : de noodlening 'Brusoc Recover'

Versterking van microkrediet : de noodlening 'Brusoc Recover'

1819.brussels

In het kader van de Covid-19-pandemie had de Brusselse Regering eind april beslist om de economische maatregelen voor sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de gezondheidscrisis en door de noodmaatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft besloten, te versterken.
Een van deze maatregelen betreft de versterking van het microkrediet via BRUSOC door het de mogelijkheid te geven kaskredieten van maximaal 15.000 euro tegen een beperkte interestvoet toe te kennen aan zelfstandigen, ZKO’s (micro-onderneming) en organisaties van de sociale economie.

RECOVER is een noodlening die de spanning op het vlak van cashflow van een bedrijf kan verminderen en die vooral tot doel heeft de economische activiteiten die door de huidige crisis werden vertraagd, opnieuw een boost te geven. 

Karakteristieken van het kaskrediet?

 • Lening van maximum 15.000 euro
 • Terugbetalingstermijn van maximaal 3 jaar
 • Vaste interest van 1,75%
 • Geen dossierkosten
 • Om de aanvulling van het werkkapitaal, de aankoop van voorraden of de betaling van achterstallige betalingen te verzekeren.

Voor wie ?

De ondernemingen die deze lening kunnen aanvragen moeten getroffen zijn door de coronacrisis en een thesauriebehoefte hebben.  Het betreft:

 • De ondernemingen met statuut van natuurlijke personen (zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep)
 • De ondernemingen die de vorm van een handelsvennootschap hebben

Criteria ?

 

Commercieel vennootschap

Statuut natuurlijke personen

Ouder dan 2 jaar

2 van de 3 criteria:

 • Groei tussen 2018 en 2019
 • Positief resultaat op 31.12.2019
 • Positief eigen vermogen

Beide criteria:

 • Groei tussen 2018 en 2019
 • Positief resultaat op 31.12.2019

Jonger dan 2 jaar

 • Indien toepasselijk, de laatste gepubliceerde balans (of het aanslagbiljet voor de natuurlijke personen)
 • Een recente boekhoudkundige situatie, goedgekeurd door de boekhouder
 • Het financieel plan opgesteld bij de oprichting van het bedrijf

 

Hoe tewerk gaan?

Stuur een mail naar het adres: covidbrusoc@hub.brussels. U ontvangt vervolgens een link naar een formulier dat u dient in te vullen.

Hierna de lijst van documenten te voegen bij het formulier :

! Opgelet: enkel de aanvragen vergezeld van deze documenten zullen geanalyseerd worden.

 • Alle btw-aangiften van 2018, 2019 en 2020 ;
 • Indien van toepassing, gedetailleerde jaarlijkse resultatenrekening en voor de jaren 2017, 2018 et 2019 (of het aanslagbiljet voor de natuurlijke personen) ;
 • Een boekhoudkundige situatie op de 31/06/2020 of 30/09/2020, goedgekeurd door de boekhouder ;
 • Een verklaring op eer over uw belastingschulden, RSZ en BTW;
 • Een verklaring op eer betreffende het ontbreken van een opzegging van een krediet door een financiële instelling vóór 13/03/2020 (indien vennootschap) of attest NBB (indien zelfstandige als natuurlijke persoon);
 • Indien uw bedrijf minder dan twee jaar oud is, het financiële plan dat opgesteld werd bij de oprichting van de onderneming ;
 • Een dubbelzijdige kopie van uw identiteitskaart ;
 • Een kopie van de volledige statuten van de onderneming.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.