Vervoer van goederen of reizigers: alles wat u moet weten voor een vliegende start!

Vervoer van goederen of reizigers: alles wat u moet weten voor een vliegende start!

1819.brussels

U rijdt graag? U ziet een job als chauffeur wel zitten? U wilt er graag uw beroep van maken en als zelfstandige, hetzij in hoofdberoep, hetzij in bijberoep, de baan op gaan? Of u nu met een vrachtwagen goederen wilt vervoeren over de autosnelweg of in een Brusselse taxi passagiers wilt bedienen, hieronder vindt u wat uitleg en nuttige sites over de beroepen in de sector.

Goederentransport

Wie wil werken in de sector van het goederentransport over de openbare weg is onderworpen aan een reeks Europese en Belgische reglementeringen wanneer het voertuig – meestal een vrachtwagen – een last van meer dan 500 kg vervoert.

De transporteur moet beschikken over een transportvergunning of -licentie afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. (Opm.: dit geldt niet voor de postdiensten, takeldiensten ...).

Om een transportvergunning te verkrijgen, moet men aan vier voorwaarden voldoen:

 • Slagen voor het examen van vakbekwaamheid georganiseerd door de erkende officiële instelling ITLB (Instituut wegTransport en Logistiek België) om het certificaat van “vakbekwaamheid” dat wordt afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer te verkrijgen. De onderneming moet een “vervoersmanager” aanstellen die de activiteiten leidt.
 • Beschikken over een daadwerkelijke vestiging in België waar de vervoersactiviteit administratief en technisch geleid en beheerd wordt.
 • De onderneming en de vervoersmanager moeten aantonen dat ze een rijverleden hebben zonder ernstige overtredingen. Dat noemt men de voorwaarde van betrouwbaarheid.
 • Zijn financiële draagkracht aantonen, met name beschikken over een solidaire borgstelling van 9000 euro voor het eerste voertuig (en 500 euro voor alle volgende).

Opmerking: let ook op de verplichte of nuttige verzekeringen in uw domein. Naast de federaties (FEBETRA biedt bijvoorbeeld een verzekeringsplan op maat aan) kunt u zich tot een verzekeringsmakelaar wenden om u te verzekeren tegen de risico’s van het beroep.

Voor meer details kunt u terecht op de volgende twee sites, die elkaar goed aanvullen:

Nuttige contacten
 

 • Er bestaan in België maar liefst drie beroepsverenigingen in het domein van het goederentransport. (Er werd reeds gesproken over een mogelijke fusie maar tot nu toe werd dit idee nog niet geconcretiseerd.)
  • FEBETRA: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
  • UPTR: Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers
  • TLV: Transport en Logistiek Vlaanderen
 • De FOD Mobiliteit en Vervoer

Personenvervoer

Hier verschillen de regels al naargelang het geval. Men maakt een onderscheid tussen:

Taxichauffeurs

De volledige procedure om taxichauffeur te worden is terug te vinden in dit document van Brussel Mobiliteit.

Kort samengevat:

 • selectietests ter evaluatie van competenties die nuttig zijn voor het beroep (luisteren, vertrouwen, stressbestendigheid ...)
 • theorielessen (8 dagen) over de taxiwetgeving en kaartlezen, gevolgd door een examen
 • praktische stage van 6 maanden voltijds of 1 jaar halftijds
 • overhandiging van dossier aan het einde van de opleiding

Uitbaters van taxibedrijven

De eerste stap wanneer men een taxidienst wil uitbaten of de exploitatievergunning voor een taxibedrijf wil uitbreiden, is een afspraak maken met Brussel Mobiliteit via het adres controletaxis@sprb.brussels. De na te leven voorwaarden zijn terug te vinden in deze tekst.

De exploitanten van een verhuurdienst van voertuigen met bestuurder (VVB) of “verhuur van limousines”

Er zijn vier klassen van voertuigen die als “limousines” beschouwd worden en beantwoorden aan bijzondere normen: “luxe”, “grote luxe”, “minibus” of “ceremoniewagen”.

Voor een verhuurdienst van voertuigen met bestuurder moet een vergunningsaanvraag worden ingediend bij Brussel Mobiliteit wanneer het vertrekpunt van de ritten zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt. De gebruikte voertuigen moeten luxueus en comfortabel zijn, en uitgerust met een duidelijk teken op het voertuig, dat evenwel niet op dat van een taxi lijkt (bv. taximeter, lichtbak ...).

Meer informatie is hier terug te vinden.

Chauffeurs van Uber-wagens in Brussel

De maatschappij Uber gebruikt “limousines” in de betekenis van de reglementering. De website van Uber omvat de voorwaarden en stappen om “Uber-chauffeur” te worden: men moet het statuut van zelfstandige hebben, over de nodige verzekeringen beschikken, een voertuig hebben dat werd aanvaard door Uber en beschikken over een VVB-vergunning (zie details hierboven).

De voertuigen van Uber zorgen sinds een paar jaar voor een nieuwe dynamiek in de mobiliteit in Brussel. Er zijn steeds meer Uber-gebruikers, tot grote vreugde van sommigen, maar tegelijk klagen de taxifederaties over oneerlijke concurrentie, om meerdere redenen, bijvoorbeeld het feit dat kandidaat-taxichauffeurs een veel strengere procedure moeten volgen (persoonlijke vaardigheden, examens ...), en sommige Uber-voertuigen halen hun licentie in Vlaanderen of Wallonië (waar dat gemakkelijker is) maar rijden toch in Brussel. Het probleem is complex.

Er bestaat sinds mei 2017 een ontwerp voor hervormingen om de regels voor taxi’s en limousines te uniformiseren. Een ontwerpordonnantie voorziet in de herziening van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. Het is nog altijd wachten op de stemming.

Dit is de presentatie van het “Taxiplan” van april 2017, dat beschikbaar is op de website van Brussel Mobiliteit.

Bijzondere vormen van geregeld vervoer

Scholen, rusthuizen, winkelcentra of andere instellingen die een regelmatige of occasionele vervoersdienst willen oprichten (pendeldienst, schoolbus ...) moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij Brussel Mobiliteit.

Meer informatie en alle formulieren vindt u hier terug.

Minibussen en bussen met meer dan 8 personen

Meer informatie hier.

Contactpersoon bij de FOD Mobiliteit en Vervoer: David Van Humbeek op het nummer +32 2 277 38 15 of per e-mail naar voyageurs.route@mobilit.fgov.be.

Nuttige contacten
 

 • Brussel Mobiliteit is per telefoon bereikbaar via het gratis nummer 0800 94 001 of via het rechtstreekse nummer 02 204 18 53.
 • De directie taxi’s van Brussel Mobiliteit beschikt over een fysiek loket voor het onthaal en het beheer van de dossiers. De loketten zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open voor het publiek van 9 tot 12 uur en op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Adres: CCN, Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel.
 • GTL-taxi: nationale Groepering van ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur. Deze groepering is een professionele organisatie die werd opgericht in 1964. De GTL-taxi bestaat uit vertegenwoordigers uit de verschillende gewesten van het land en omvat zowel zelfstandige exploitanten als ondernemingen met personeel in loondienst. Ze heeft tot doel de sector van de taxi’s en huurvoertuigen met chauffeur te promoten en de belangen van het beroep te verdedigen. De site bevat alle geldende federale en gewestelijke reglementeringen. Contactgegevens vindt u hier.
 • SIEP: op deze Franstalige website vindt u meer uitleg over bijkomende beroepen in de sector van het wegtransport (zowel zelfstandig als in loondienst): ambulancier, chauffeur van privéwagen, voiturier, bestuurder van strooiwagen ... Rechtstreekse link naar de pagina Wegtransport.
 
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.