Vrouwenzaken, Zakenvrouwen

1819.brussels

Crédal, een coöperatieve vereniging voor alternatieve kredietverlening die zo’n 30 jaar geleden opgericht werd, ontwikkelt ook advies- en opleidingsactiviteiten. Een voorbeeld hiervan is het AFFA-project (Affaire de Femmes, Femmes d’Affaires) dat in 2009 opgezet werd om vrouwen die hun eigen zaak willen opstarten kosteloos te begeleiden. Een interview met Marie Ledent, de projectcoördinatrice.

Wanneer en waarom dit project?

Marie Ledent: “AFFA is ontstaan in de schoot van het departement microkredieten van Crédal dat sinds 2001 financieringen aanbiedt aan startende kleine zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden om de nodige kredieten te krijgen; sinds 2004 biedt het deze dienst ook aan aan al wie een financieel duwtje in de rug kan gebruiken in het dagelijks leven. Een typisch voorbeeld is iemand die op een afgelegen plek woont waar het openbaar vervoer niet komt en die dus een krediet nodig heeft voor de aankoop van een tweedehands wagen.

Maar al heel gauw, ik zou zeggen zo rond 2004-2005, begonnen we ons vragen te stellen bij het vrouwelijk ondernemerschap. We stelden vast dat meer mannen ons kwamen opzoeken met de vraag naar een microkrediet terwijl deze formule (te) vaak aan het vrouwelijke ondernemerschap gelinkt werd. Gezien studies aantoonden dat vrouwen grosso modo even veel zin hebben als mannen om hun eigen bedrijfje op te richten en gezien ze toch een minderheidsgroep blijken te zijn bij de zelfstandigen (70% mannen, 30% vrouwen), besloten we dat we hier iets aan moesten doen. Dit mondde uit in het AFFA-project. Ik voeg hier nog even aan toe dat dit concept in 2005 door Crédal gelanceerd werd als pilootproject met verschillen organisaties (Vie Féminine, Unizo, Hefboom en Stebo), maar dat Crédal er in 2009 alleen mee doorging.”

Het concept

Marie Ledent: “Crédal helpt vrouwen die hun eerste stappen zetten naar de oprichting van een bedrijf. We doen onze intrede al in de fase vóór het businessplan omdat we ons richten tot vrouwen die zeggen “ik heb een idee voor een bedrijf, ik zou er graag iets mee doen maar ik twijfel nog, ik weet niet of dit project slaagkans heeft, of ik de juiste competenties heb, of het rendabel zal zijn, of het echt is wat ik wil doen enz.” Wel, dan zijn wij er om hen de juiste hulpmiddelen aan te reiken, samen met hen de haalbaarheid van het project te onderzoeken, hen te helpen bij het opstellen van een actieplan om het idee te concretiseren of, in het andere geval, hen in een andere richting te sturen.”

De formule

Marie Ledent: “Affaires de Femmes, Femmes d’Affaires” is een trainings- en begeleidingsprogramma dat, verspreid over 3 intensieve maanden, 17 dagen vol workshops aanbiedt begeleid door gespecialiseerde -eveneens zelfstandige- trainers, aangevuld met individueel onderzoek op het terrein en bijeenkomsten in kleine groepjes en individueel om een vraag uit te diepen en/of de stand van zaken van het project met een professional in bedrijfsoprichting onder de loep te nemen.

Naast het marktonderzoek en het financieel plan bezorgt dit programma de kandidate ook een duidelijk beeld over vragen zoals het evenwicht werk-privé, haar relatie met geld en ambitie, de manier waarop ze over zichzelf en haar project communiceert enz. De ervaring leert ons dat deze oefening haar niet alleen de steun biedt die ze in haar persoonlijke omgeving misschien niet meteen vindt, maar ook een band smeedt die heel wat langer zal standhouden dan de drie maanden van de opleiding.

En zo ontstond dus in 2012 het netwerk “Affaire de Femmes, Femmes d’Affaires”. Om even terug te komen op ons programma, we streven ernaar deze dames zelf een schets te laten maken van wat ik een ruw businessplan zou noemen, dat ze dan gaandeweg met hun trainers en begeleiders kunnen finetunen. Na deze drie maanden hebben ze dan voldoende informatie om cruciale vragen te beantwoorden: ben ik uit het juiste hout gesneden voor dit project? Is er plaats op de markt voor dit project, is er met andere woorden een potentieel clientèle en beschik ik over de capaciteiten om me van de concurrentie te onderscheiden? Is het project financierbaar? Kan ik mijn rendabiliteitsdrempel behalen en van mijn activiteit leven? Op deze basis kunnen de deelnemers een keuze maken: zich lanceren of zich heroriënteren. Welke keuze ze ook maken, ze kunnen hiervoor altijd een actieplan opstellen om de gemaakte keuze te concretiseren.”

Het doelpubliek

Marie Ledent: “In Brussel organiseren we twee sessies per jaar. Deze sessies worden gefinancierd door Actiris en het Europees Sociaal Fonds die de hoofddoelgroep als volgt definiëren: vrouwen die bij Actiris ingeschreven staan als werkzoekenden en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, voor zover zij ten minste aan een van de volgende criteria beantwoorden:

  • geen diploma hoger dan hoger secundair onderwijs hebben, 
  • meer dan 2 jaar werkloos zijn, 
  • ouder dan 45 zijn, 
  • een leefloon genieten of een buitenlandse nationaliteit hebben. 

We hebben ook enkele plaatsen voor vrouwen die niet aan deze criteria beantwoorden.

Bovendien genieten we financiële steun van de EFPME (het opleidingscentrum voor de middenstand voor beheer- en beroepsbekwaamheid). Voorts bieden we dit traject, met andere toetredingscriteria, ook aan in verschillende steden in het Waals Gewest. In Brussel worden de workshops van onze opleidingen georganiseerd bij EFPME. De individuele gesprekken worden evenwel in ons bijkantoor in het Dansaert Centrum gehouden. Over het algemeen zijn de vrouwen die aan ons programma deelnemen tussen de 30 en de 40 jaar oud - dit geldt voor 60% van hen -, hebben ze ten minste een diploma hoger secundair onderwijs, wonen ze samen (60%) met of zonder kinderen. Ook hier zijn de profielen heel divers.”

De resultaten ?

Marie Ledent: “Algemeen kunnen we stellen dat 20% van de vrouwen, in de loop van het jaar dat volgt op hun traject bij ons, hun project daadwerkelijk opstarten; 20% van hen vinden een baan en nog eens 20% gaan hun project ‘op ware grootte’ testen in een coöperatieve vereniging als “JobYourSelf”.

In Brussel schreven zich verleden jaar 28 vrouwen in voor onze sessies. We organiseerden ook 6 informatiesessies waaraan 88 vrouwen (op 143 inschrijvingen) deelnamen en ontvingen 48 vrouwen (op 56 inschrijvingen) voor een oriënteringsgesprek. Deze informatie- en oriënteringsmissie is noodzakelijk om de kandidaat-ondernemers de kans te geven de formule te vinden die het best bij hun begeleidingsnoden past. Niet iedereen heeft immers nood aan een heel AFFA-traject.”

Verrassingen?

Marie Ledent: “De projecten die we voorgeschoteld krijgen, zijn erg uiteenlopend maar de rode draad doorheen al deze diversiteit is de wil om ‘anders te ondernemen’. De vrouwen die we begeleiden willen een sociale, ethische dimensie in hun aanpak brengen, bijvoorbeeld in hun keuze voor bepaalde leveranciers, in hun prijzenbeleid, in hun manier om met de concurrentie om te gaan. Stof tot nadenken voor alle ondernemers, zou ik zeggen...

Er zijn heel originele projecten zoals de uitgeverij voor reisgidsen voor kinderen of de vagebond. Er zijn ook de meer atypische profielen zoals de dame die zich wilde vestigen als... timmervrouw. Ze heeft haar project uitgetest en uiteindelijk besloten om er niet mee door te gaan, maar ze werkt nog steeds in de bouwsector.”

Meer weten?

Crédal Bijkantoor Brussel (uitsluitend op afspraak)
Dansaert Centrum
Aalstestraat 7
1000 Brussel

Tel.: Microkrediet 02 213 38 04

Website Credal

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.