Statistiques

Waar statistische gegevens vinden voor je marktonderzoek ?

1819.brussels

Wil je een project ontwikkelen in Brussel? Heb je daarvoor het profiel van de Brusselse bevolking, het gedrag van de consumenten of het aantal Brusselse bedrijven in je sector nodig? Heb je voor je marktonderzoek specifieke gegevens nodig? Wij geven je een selectie van bronnen waar je nuttige statistische gegevens kunt vinden voor je project.

Twee belangrijke instituten voor statistiek: het BISA en Statbel

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse en het Belgische Statistiekbureau zijn de twee belangrijkste bronnen die je best eerst kan raadplegen in je zoektocht naar statistische gegevens over het Brusselse Gewest.

BISA

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) biedt je een breed scala aan statistische gegevens over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn 19 gemeenten. Om de socio-economische omgeving waarin je actief zal zijn te kunnen doorgronden, kijk je het beste naar de statistische gegevens over de Brusselse bevolking en de economische activiteit. Daarin vind je gegevens over de demografische evolutie en de demografische vooruitzichten, de leeftijdsstructuur, het aantal inwoners per nationaliteit, de inkomsten en uitgaven per inwoner en het sociaal-economisch statuut van de Brusselaars. De gegevens over de economische activiteit vertellen je meer over het aantal bedrijven, het aantal oprichtingen en het aantal ondernemingen met werknemers in loondienst, en dat per activiteitensector.

Het BISA publiceert ook statistieken over andere onderwerpen, zoals kinderopvang, gezondheid, toerisme, cultuur, milieu, mobiliteit en vervoer in Brussel.

Tot slot kan je bepaalde statistische gegevens op kaart weergeven op wijkniveau, met het instrument ‘De Wijkmonitoring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’. Hoewel het aantal indicatoren op deze website relatief beperkt is, kan de kaartweergave voor sommige onderzoeken heel nuttig zijn. Controleer wel altijd het jaartal van de gegevens, die kunnen namelijk soms verouderd zijn.

Statbel

Voor een gedetailleerdere analyse van de behoeften van je toekomstige klanten en het huidige aanbod, is de website van Statbel beter geschikt. De website van het Belgische statistiekbureau biedt je de mogelijkheid om aangepaste statistische tabellen aan te maken en te downloaden met de toepassing be.STAT, die onderaan de pagina van de meeste tabellen te vinden is. Met deze toepassing kan je bijvoorbeeld het aantal Brusselse btw-geregistreerde ondernemingen oproepen die actief zijn in je doelsector en in de gekozen gemeente. De gepresenteerde statistieken kunnen worden samengenomen per overkoepelende activiteitensector of uitgesplitst per subactiviteit (5-cijferige codes op basis van de NACE-BEL-nomenclatuur 2008) met een veel fijnere onderverdeling dan op de BISA-website (2-cijferige codes).

Daarnaast vind je in het gedeelte ‘Bedrijven’ van de website statistieken over de omzet op basis van de btw-aangifte, per activiteitensector en per regio.

Ook de resultaten van de onderzoeken over de bestedingen van de Belgische huishoudens kunnen nuttige inzichten opleveren. Aan de hand van die gegevens kan je de consumptiegewoonten van de Belgische of Brusselse bevolking voor alle soorten goederen en diensten analyseren. De uitgavencategorieën zijn er gedetailleerder dan de op de website van het BISA.

Andere belangrijke bronnen voor statistiek: hub.brussels, thematische observatoria en Eurostat

Ben je van plan om een commerciële activiteit op te zetten in Brussel? Bezoek dan zeker het platform analytics.brussels, opgericht door hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven. Ben je eerder op zoek naar onderzoeken of statistieken in specifieke domeinen? Raadpleeg dan de websites van de thematische observatoria van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

Hieronder wat meer uitleg :

hub.brussels

hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, publiceert op zijn portaalsite analytics.brussels een reeks gegevens over de commerciële activiteiten in de 62 handelswijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op deze portaalsite kan je kaarten en grafieken raadplegen die enerzijds de situatie van het commerciële aanbod in de belangrijkste verkeersaders van het gebied beschrijven en anderzijds de resultaten van de analyses over de voetgangersstromen, het profiel van de voorbijgangers en welke wijk ze bezoeken.

De beschikbare gegevens worden continu verzameld door de teams in het veld van het Agentschap, ze worden jaarlijks bijgewerkt en kort na het vergaren online gezet. Ze kunnen volledig gratis worden geraadpleegd, al moet je wel een persoonlijke account aanmaken om toegang te kunnen krijgen tot het portaal.

In samenwerking met perspective.brussels en de ULB publiceert hub.brussels al enkele jaren ‘De Brusselse handel in cijfers’, een stand van zaken van de Brusselse handel gebaseerd op de inventaris van de Brusselse verkooppunten.

visit.brussels

Bent je geïnteresseerd in de ontwikkeling van de toeristische activiteit in Brussel? De Toeristische barometer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van visit.brussels vertelt je alles wat je je maar kunt wensen: de bezettingsgraad van de hotels, de gemiddelde kamerprijzen, het aantal overnachtingen en de reden van het verblijf, het aanbod van particuliere accomodatie, het aantal overnachtingen en de gemiddelde prijs van particuliere accomodatie, het aantal bezoeken aan musea en attracties tot zelfs de rondleidingen. Al die gegevens kan je op de website van visit.brussels vinden, hetzij via de interactieve toepassing, hetzij via de export van bestanden met hun gegevensgeschiedenis.

Brussel Mobiliteit

Mobiliteit is een ontzettend belangrijk thema voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Data Mobility Brussels van Brussel Mobiliteit geeft je toegang tot verschillende gegevens met betrekking tot mobiliteit en openbare werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die gegevens zijn beschikbaar in vier verschillende formaten:

  • een kaartweergave van de mobiliteitsgegevens in Brussel en een realtimeberekening van de verkeersstromen op de grote wegen via de interactieve toepassing Mobigis;

  • een weergave in de vorm van grafieken en tabellen van de indicatoren met betrekking tot mobiliteit;

  • toegang tot de ‘Katernen van het Kenniscentrum van de mobiliteit’ met analyses van het vervoersaanbod in Brussel, de verplaatsingsgewoonten, goederentransport en logistiek, tot en met het delen van de openbare ruimte in het gewest ;

  • toegang tot ruwe gegevens via open datastore.

perspective.brussels

Naast het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse beschikt Perspective.brussels over een team dat gespecialiseerd is in territoriale gegevens. Dat team verzamelt en analyseert gegevens over verschillende onderwerpen. Dit zijn de onderzoeken en analyses die door drie van de observatoria zijn uitgevoerd:

view.brussels

Ben je op zoek naar gegevens over de arbeidsmarkt en de werkgelegenheids- of opleidingsbehoeften van het gewest? Raadpleeg dan de website van view.brussels, het Brussels Observatorium voor werkgelegenheid en opleidingen. Naast themapublicaties en gegevensbestanden vind je interactieve grafieken en tabellen die het aantal vacatures en werkzoekenden weergeven voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten, via de toepassing ‘ViewStat’.

Nog enkele andere observatoria en instituten die interessant kunnen zijn :

  • Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad publiceert onder meer een jaarlijkse sociale barometer, themaverslagen en statistische indicatoren op het gebied van gezondheid en sociale zaken;

  • Het Parkeerobservatorium van parking.brussels heeft een app ontwikkeld om gepersonaliseerde cartografische gegevens over parkeren weer te geven. Via 'open datastore' maakt het onder meer alle gegevens rond parkeren in Brussel publiekelijk toegankelijk;

  • Het Gewestelijk Observatiecentrum voor de huisvesting publiceert studies over de Brusselse huurmarkt en de verkoop van woningen;

  • Het Brussels Studies Institute is het Brussels interuniversitair onderzoeksplatform dat studies publiceert over thema's die van groot belang zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en debatten en conferenties organiseert in verband met gewestelijke problematieken.

Heb je de statistische gegevens die je zocht nog altijd niet gevonden? Kijk dan eens op de website van Eurostat, het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie. Misschien vind je daar precies de statistiek die nog ontbrak ...

Aarzel tot slot zeker niet om de oorspronkelijke bronnen van de statistische gegevens op de websites van het BISA en Stabel te raadplegen. Vaak bieden die bronnen je een nog breder scala aan statistische gegevens over specifieke onderwerpen. Sciensano bijvoorbeeld, waar ook het BISA zich op beroept, publiceert op zijn website alle resultaten van de ‘gezondheidsenquête’ die steekproefsgewijs is uitgevoerd bij de Belgische bevolking.

De verzamelde statistische gegevens kunnen je helpen om de omgeving waarin je je activiteiten wilt opstarten of ontwikkelen beter te begrijpen. Wees echter altijd voorzichtig als je de gegevens analyseert en tracht hun context goed te doorgronden. De analyse van de statistische gegevens kan best aangevuld worden met een veldanalyse en kwalitatieve en kwantitatieve bevragingen.

Auteur : Muriel Laurent, hub.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.