Wat verandert er in 2019 voor uw aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen?

Wat verandert er in 2019 voor uw aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen?

1819.brussels

Het probleem van de stedenbouwkundige vergunningen wordt vaak aangekaart door handelaars en ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De onzekerheid over hoelang het duurt alvorens de vergunning verkregen wordt, kan inderdaad een blokkerende factor zijn in ondernemersprojecten. Daarom heeft de Brusselse regering een enorme hervorming op poten gezet.

Het was een van de belangrijkste projecten van de regering voor deze legislatuur: een diepe hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), waarvan de bepalingen een kader bieden voor al uw stedenbouwkundige initiatieven.

Wat is er al van kracht? 

Bepaalde wijzigingen met betrekking tot de planning van de ruimtelijke ordening zijn al van kracht sinds eind april. Het gaat voornamelijk over het integreren van nieuwe instrumenten zoals de "Richtplannen van aanleg (RPA's)" die erop gericht zijn om zones, die als strategisch beschouwd worden door de regering (de zones Kanaal, Delta, Josaphat, Tour & Taxis, ...), te ontwikkelen en de bestaande instrumenten te rationaliseren (voor meer harmonie in de gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen en flexibiliteit in specifieke plannen voor ruimtelijke ordening). Meer informatie over de instrumenten voor ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u hier.

Een andere wijziging die reeds van kracht is: de aanpassing van de bepalingen omtrent het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen door de gemeenten (nodig in het kader van de verkoop of de verhuur op lange termijn van een gebouw). De inhoud en de kosten van deze procedure werden eveneens gewijzigd. Meer informatie vindt u op de website van het Gewest.

Wat wordt van kracht vanaf april 2019?

Wat betreft de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen, worden de goedgekeurde wijzigingen van kracht vanaf 20 april 2019. De sleutelwoorden van de hervorming zijn "vereenvoudiging en versnelling". Een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Termijnen

De meest verwachte wijziging betreft de invoering van "dwingende termijnen": dit betekent dat vanaf april 2019 de termijnen voor het verwerken van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning die u indient, van tevoren duidelijk zijn gedefinieerd en dat ze door de vergunningverlenende overheden moeten worden gerespecteerd.

Hier enkele voorbeelden van voorziene termijnen:

  • Voor een "kleine vergunning" onder de jurisdictie van de gemeente en zonder openbaar onderzoek of afwijkingen: 75 dagen vanaf het moment waarop uw dossier voor een vergunningsaanvraag als volledig beschouwd wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een transformatie van een winkelpui of wanneer de bestemming van een handelspand verandert van verkooppunt naar restaurant, ...

  • Voor projecten die een effectenverslag vereisen of voor gemengde projecten, m.a.w. projecten die zowel een stedenbouwkundige vergunning als een milieuvergunning van klasse 1B vereisen: 160 dagen vanaf het moment waarop uw dossier voor een vergunningsaanvraag als volledig beschouwd wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de creatie van een nieuwe parking met meer dan 50 plaatsen.

  • Voor grotere projecten, die een effectenstudie vereisen, worden de termijnen afgestemd op de termijnen die reeds van kracht zijn voor de milieuvergunningen, m.a.w. maximum 450 dagen vanaf het moment waarop uw dossier voor een vergunningsaanvraag als volledig beschouwd wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de creatie van een nieuw handelspand van meer dan 5.000 m².

Enkele andere wijzigingen:

  • Met betrekking tot bouwmisdrijven: voor misdrijven die dateren van lang geleden (vóór 1 januari 2000): geen algemene amnestie maar meer eenvoud in de regularisatieprocedures.

  • Een projectvergadering: voor grotere projecten voorziet het BWRO voortaan om het project voor te stellen aan de betrokken instanties voordat de vergunningsaanvraag verwerkt wordt.

  • Wijziging van de drempels die bepalen wanneer een effectenverslag of -studie vereist is. Bijvoorbeeld, een effectenverslag zal nodig zijn voor vergunningsaanvragen voor handelspanden van meer dan 1.250 m².

Meer weten?

Om alle gewijzigde bepalingen te lezen en om op de hoogte te blijven van wanneer wijzigingen van kracht worden: www.urbanisme.irisnet.be 

We willen u eraan herinneren dat de sleutel tot het snel verkrijgen van een vergunning, een goede voorbereiding van uw dossier is. Aarzel niet om hiervoor een beroep te doen op de gespecialiseerde begeleidende diensten van hub.brussels. U kunt met hen contact opnemen op het volgende adres: permit@hub.brussels. De gespecialiseerde adviseurs zullen u kosteloos begeleiden in de te ondernemen stappen

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.