Welke zijn de voordelen als u uw onderneming

Welke zijn de voordelen als u uw onderneming in een geklasseerd gebouw onderbrengt ?

1819.brussels

In tegenstelling tot wat men soms denkt, zijn er bepaalde voordelen om zich te vestigen in een geklasseerd gebouw. Ondernemingen zijn hiervan vaak niet op de hoogte.

Klassering brengt wel te verstaan ook nadelen met zich mee, zoals de verplichting om het goed in goede staat te houden en het verbod om afbreuk te doen aan de kenmerken die de klassering rechtvaardigden.

Wanneer beschouwt men een gebouw als geklasseerd ? Waar vindt men hierover meer informatie?

Om geklasseerd te worden, moet een gebouw historische, archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige waarde hebben die het Gewest wenst te vrijwaren.

De bescherming van het goed geldt vanaf het instellen van de beschermingsprocedure.

De Brusselse Regering kan de beschermingsprocedure instellen, hetzij :

 • op eigen initiatief
 • op voorstel van de Koninklijke Commissie voor monumenten en landschappen
 • op verzoek van het college van burgemeester en schepen van de gemeente waar het goed gelegen is
 • op verzoek van een vzw die het behoud van het erfgoed als maatschappelijk doel heeft, onder bepaalde voorwaarden
 • of op verzoek van de eigenaar.

De Brusselse Regering neemt de beslissing om een goed al dan niet te klasseren. Zoja, neemt ze een klasseringsbesluit.

Het geklasseerde goed wordt dan op genomen in de inventaris van het onroerend erfgoed die per gemeente kan geraadpleegd worden op de website van de Directie van de monumenten en landschappen.

U kunt ook inlichtingen inwinnen bij de gemeentelijke administratie van de betrokken gemeente alsook op de website Brugis van het Gewest.

Welke zijn de voornaamste voordelen voor de onderneming?

 • De onderneming kan subsidies krijgen, binnen de grenzen van de beschikbare budgettaire kredieten, voor bepaalde bewaringswerken aan het beschermde goed. Het subsidiepercentage bedraagt, voor een particuliere begunstigde :

  •  40% van de voor subsidie toegelaten uitgaven en 50% van de toegelaten uitgaven betreffende de beschermde gevel van aan de rooilijn belendende gebouwen

  • 80% van de toegelaten uitgaven in bepaalde gevallen die specifiek worden opgelijst.

 • Het is mogelijk om een beschermd goed een bestemming te geven die anders niet toegelaten is in het betrokken gebied. Zo kan bijvoorbeeld een kantoor gevestigd worden in een voormalige woning. De voorwaarden van het algemene voorschrift 0.8 van het Gewestelijk bestemmingsplan (GBP) moeten hierbij wel in acht genomen worden.

 • De eigenaar van een geklasseerd goed dat niet verhuurd wordt en dat voor het publiek toegankelijk is, kan van zijn totale netto-inkomen bepaalde uitgaven aftrekken die hij aangegaan is voor het onderhoud en de restauratie van zijn goed.

 • De vestiging van de zetel van een onderneming in een geklasseerd gebouw kan een vorm van publiciteit zijn :

  • het erfgoed vertoont kenmerken die het van andere gebouwen onderscheiden

  • het is over het algemeen voor het publiek toegankelijk tijdens de Open monumentendagen

  • het Gewest zorgt voor wegbewijzering en uithangborden verwijzende naar het erfgoed

  • de eigenaar kan in alle publicatiemiddelen vermelden dat het goed geklasseerd is.

Meer informatie over dit onderwerp?

Contacteer :

 • het Brussels agentschap voor de Onderneming

 • de Cel Bescherming van de Directie van Monumenten en Landschappen
  Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  1035 Brussel
  tel. : 02/204.24.73
  fax.: 02/204.15.22
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.