Werkgever niet meer verplicht om aan te sluiten bij kinderbijslagfonds vanaf 1 januari 2019

Werkgever niet meer verplicht om aan te sluiten bij kinderbijslagfonds vanaf 1 januari 2019

1819.brussels

Vanaf 1 januari 2019 bent u als werkgever niet langer verplicht om u aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds. Uw werknemer kan dan vrij kiezen bij welk kinderbijslagfonds hij zich aansluit.

In het verleden moest u zich als werkgever aansluiten bij een kinderbijslagfonds voor uw werknemers. Dat kinderbijslagfonds zorgde dan voor de betaling van het kindergeld aan uw werknemers. Vanaf 1 januari 2019 komt hier evenwel verandering in.

Wat verandert er ?

Naar aanleiding van de zesde Staatshervorming werd het landschap van de kinderbijslag veranderd. De bevoegdheid voor kinderbijslag werd toen overgedragen van het federale niveau naar de deelentiteiten (Vlaamse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, Waals gewest en de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).

Iedere entiteit zal een eigen kinderbijslagsysteem ontwikkelen dat aangepast is aan de noden van zijn inwoners. Een grote vernieuwing is dat werknemers voortaan vrij kunnen kiezen bij welk kinderbijslagfonds zij zich aansluiten. Uw werknemer werd hierover al geïnformeerd door zijn huidige kinderbijslagfonds. De overgangsmaatregelen en het moment waarop uw werknemer kan overstappen naar een kinderbijslagfonds van zijn keuze, is afhankelijk van de bevoegde entiteit.

Concreet betekent dit voor u als werkgever dat u vanaf 1 januari 2019 niet meer aangesloten moet zijn bij een kinderbijslagfonds voor uw werknemers.

Wat met uw arbeidsreglement ?

In uw arbeidsreglement moest in het verleden opgenomen zijn bij welk kinderbijslagfonds u aangesloten was voor uw werknemers. Vanaf 1 januari 2019, zal u zich als werkgever echter niet meer moeten aansluiten bij een kinderbijslagfonds.

Bent u een nieuwe werkgever, dan moet u in het arbeidsreglement dus geen vermelding meer maken van een kinderbijslagfonds waarbij u zich hebt aangesloten.
Bent u een bestaande werkgever, dan heeft u een arbeidsreglement waarin opgenomen is bij welk kinderbijslagfonds u aangesloten was. In principe dient u uw arbeidsreglement niet te gaan wijzigen. Voor duidelijkheid en rechtszekerheid voor uw werknemers is het evenwel aangewezen om het arbeidsreglement aan te passen en de passage over het kinderbijslagfonds te schrappen uit uw arbeidsreglement.

Om deze wijzigingen in uw arbeidsreglement uit te voeren, moet u de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement niet volgen. Het volstaat dat u een vereenvoudigde procedure volgt. U houdt een kopie van het gewijzigde arbeidsreglement op de plaats van tewerkstelling. U bezorgt elke werknemer een kopie van het gewijzigd arbeidsreglement en u bezorgt een kopie ervan aan de inspectie Toezicht Sociale Wetten. Om bewijsredenen is het uiteraard aangewezen om uw werknemers een bewijs van ontvangst te laten ondertekenen. 

Bron: Acerta.be

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.