Springplank naar zelfstandige

Werkloos en zelfstandige in bijberoep: nu ook mogelijk !

1819.brussels

Met ingang van 1 oktober 2016 werd de maatregel ‘Springplank naar zelfstandige’ in het leven geroepen. Via de nieuwe regeling wordt het eenvoudiger om een zelfstandig bijberoep te combineren met werkloosheidsuitkeringen. Voortaan mag een werkloze ook starten met een zelfstandige nevenactiviteit. Daarnaast mag u gedurende maximum 12 maanden uw uitkering combineren met uw bijberoep.

De maatregel "Springplank naar zelfstandige" laat u toe om tijdens de uitoefening van een nevenactiviteit als zelfstandige, het recht op werkloosheidsuitkeringen te behouden gedurende twaalf maanden.

Welke voorwaarden moet u vervullen?

Om van het voordeel "Springplank naar zelfstandige" te genieten, moet u gelijktijdig de volgende voorwaarden vervullen:

 • U moet aangifte doen van uw zelfstandige nevenactiviteit op het ogenblik van uw uitkeringsaanvraag of, indien u al uitkeringen ontvangt, vóór het begin van de activiteit
 • Uw werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of de vermindering van arbeid als loontrekkende met het oog op het bekomen van het voordeel "Springplank naar zelfstandige";
 • U mag de nevenactiviteit niet als hoofdberoep hebben uitgeoefend gedurende de afgelopen 6 jaar, gerekend van datum tot datum;
 • U mag de activiteit niet door derden laten uitoefenen, in het bijzonder in het kader van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van onderaanneming, behalve heel uitzonderlijk;
 • Bepaalde activiteiten zijn niet verenigbaar : De volgende activiteiten mogen niet worden uitgeoefend in het kader van het voordeel "Springplank naar zelfstandige":
  • de activiteit uitgeoefend als loontrekkende,
  • de artistieke activiteit.

Wat moet u doen om van deze maatregel te genieten?

Ter gelegenheid van uw uitkeringsaanvraag of alvorens uw nevenactiviteit aan te vangen, moet u een formulier C1C indienen bij het werkloosheidsbureau via uw uitbetalingsinstelling (formulieren beschikbaar op site van de RVA)

Als u alle voorwaarden vervult, zal het werkloosheidsbureau u het voordeel toekennen. In principe kunt u uw bijberoep om het even wanneer uitoefenen en toch uitkeringen genieten. Als u niet voldoet aan de voorwaarden om het voordeel te bekomen, ontvangt u een beslissing van weigering. U kunt dan binnen de 3 maanden een beroep indienen tegen deze beslissing bij de arbeidsrechtbank.

Hoelang duurt het voordeel ?

Het voordeel "Springplank naar zelfstandige" wordt toegekend voor 12 maanden, gerekend van datum tot datum, vanaf het begin van de activiteit of vanaf het ogenblik waarop dat voordeel wordt aangevraagd. Het kan niet worden verlengd.

Welke zijn uw verplichtingen wat uw controlekaart betreft ?

U moet in het bezit zijn van een controlekaart. U hebt de keuze tussen een papieren controlekaart en een elektronische controlekaart.

Het is belangrijk dat u uw controlekaart invult volgens de richtlijnen die erop zijn vermeld :als het voordeel "Springplank naar zelfstandige" u wordt toegekend, vermeld dan uw zelfstandige nevenactiviteit niet op uw controlekaart;

Welke andere verplichtingen moet u naleven gedurende de duur van het voordeel ?

 • Ingeschreven zijn als werkzoekende
 • Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt 
 • Arbeidsgeschikt zijn
 • In België verblijven

Wat is de impact van de inkomsten van uw zelfstandige activiteit in bijberoep op het bedrag van uw werkloosheidsuitkeringen?

In het kader van het voordeel "Springplank naar zelfstandige" mag u de inkomsten van de uitgeoefende activiteit cumuleren met de uitkeringen, maar in beperkte mate.

Het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering zal verminderd worden met het deel van het bedrag van het dagelijks inkomen van de nevenactiviteit dat 13,70 euro overschrijdt (volgens de index geldig op 01.07.2016).

Bijvoorbeeld: als het netto dagelijks inkomen van uw bijberoep 15 euro bedraagt, zal het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering verminderd worden met het verschil tussen 15 en 13,70.

Het dagelijks inkomen wordt bekomen door het netto belastbaar jaarinkomen (= bruto - lasten) te delen door 312.

Kan u meerdere keren genieten van het voordeel "Springplank naar zelfstandige"?

Ja , u kan het voordeel  "Springplank naar zelfstandige" meerdere keren genieten.  Opdat het voordeel u kan worden toegekend mag u het evenwel niet hebben genoten gedurende de afgelopen 6 jaar, gerekend van datum tot datum.

U wilt meer informatie ?

Volledige informatie over deze maatregel, alsook de begenodigde formulieren, vindt op de website van de RVA

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.