Wil je stoppen met je activiteit? Waarom ze dan niet verkopen?

Wil je stoppen met je activiteit? Waarom ze dan niet verkopen?

Heb je zin in een nieuwe uitdaging of kan je met pensioen? Heb je er al eens aan gedacht om je onderneming te verkopen in plaats van ze gewoon stop te zetten? De overdracht van je onderneming vraagt echter heel wat voorbereiding. Gemakshalve overlopen we in dit artikel in 5 vragen de praktische en algemene aspecten van de verkoop van een onderneming.

Hoe gaat de verkoop van een onderneming in zijn werk?

Om bij potentiële kopers een zo hoog mogelijke prijs te kunnen bedingen, is het van essentieel belang om een aantal stappen te doorlopen:

a) De volledige evaluatie van mijn bedrijf (audit, verkoop, marketing, site, gebouw ...)

Onze checklist bevat de essentiële documenten die je dient te verzamelen voor een eerste analyse van de overdracht van je onderneming, of deze analyse nu uitgevoerd wordt door een professional uit de sector of door een potentiële koper. 

Belangrijk is ook om je onderneming aantrekkelijk te maken, zodat je een goede prijs kunt krijgen (een beetje zoals bij een huis). Zo zal je 'grote schoonmaak moeten houden' in je rekeningen en bijvoorbeeld je abonnement op een sportclub moeten opzeggen als dit betaald werd door het bedrijf.

b) Een betrouwbare koper zoeken

Dit kan veel tijd in beslag nemen. Als je beslist om te verkopen, is het namelijk belangrijk dat je de tijd neemt om een geschikte koper te vinden en zo een goede prijs te krijgen.

c) Onderhandelen over de verkoopprijs

Vóór de onderhandelingen heeft de potentiële koper alle documenten met betrekking tot de onderneming (contracten, inkomsten, lonen van eventuele werknemers, belastingaangiften, enz.) kunnen inkijken om met kennis van zaken over de prijs te kunnen onderhandelen. In dit verband zal de potentiële koper uiteraard een vertrouwelijkheidsclausule hebben moeten ondertekenen.

Tijdens de onderhandelingen is het aan de verkoper om de sterke punten van de onderneming in de kijker te zetten.

De waardebepalingsmethode bepaalt de 'objectieve' prijs van de onderneming, maar uiteraard speelt er ook een zekere subjectiviteit, die afhangt van de mate waarin de koper geïnteresseerd is in JOUW onderneming (ook hier weer een beetje zoals bij de verkoop van een huis). Het is deze factor die zal betalen of en hoeveel de verkoper extra wil neertellen. Zo kan een concurrent bereid zijn om meer op tafel te leggen om te voorkomen dat een andere concurrent met het bedrijf aan de haal gaat.

d) Vervulling van de wettelijke en administratieve formaliteiten

Laat je bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht om de juridische kant van de zaak af te handelen. Wanneer je je onderneming verkoopt, zal je altijd langs de notaris moeten passeren.

Informeer je bij de gemeente waar de onderneming is gevestigd als je in het kader van de overdracht stappen moet ondernemen of formaliteiten moet vervullen (stedenbouw, milieu, veiligheid voor vergunningsplichtige activiteiten of goederen, enz.).

Hoe bepaal je de verkoopprijs?

De context waarin de transactie plaatsvindt, zal van invloed zijn op de waardebepaling: een overdracht aan familie dan wel aan derden kan een aanzienlijk verschil in waardebepaling rechtvaardigen.

Bovendien bestaan er verschillende berekeningsmethoden. Sommige methoden steunen op resultaten uit het verleden terwijl andere rekening houden met de toekomstige resultaten van de onderneming.

Het zal heel verleidelijk zijn om alleen rekening te houden met de hoogste waardebepaling. Uw onderneming is tenslotte uw baby ... Over het algemeen zal de eerste categorie van methoden gunstiger zijn voor de verkoper, terwijl de koper meer geïnteresseerd is in de toekomstige rentabiliteit van het bedrijf. De koper heeft namelijk een beperkt budget en zal moeten vertrouwen op de rentabiliteit van de onderneming om zijn lening te kunnen aflossen ... Wees dus realistisch en ga voor een gulden middenweg waarbij alle aspecten in aanmerking worden genomen.

Stel zeer nauwkeurig de opschortende voorwaarden, betalingsvoorwaarden, enz. vast.


Lees ook : de bedrijfswaardering: niet meteen exacte wetenschap


Waar vind ik iemand die mijn activiteit wil OVERNEMEN?

In de praktijk kunnen drie soorten overnemers worden onderscheiden: 

  • Iemand van je familie;
  • Een werknemer of een manager van je bedrijf;
  • Een externe persoon (bijvoorbeeld een concurrent of een werknemer in de sector die zich voor eigen rekening wil vestigen).

Om een externe overnemer te vinden, zijn er in België verschillende platformen met 'kleine advertenties' voor over te nemen ondernemingen.

Zo is er het platform Zaak te koop aan Franstalige zijde en het platform Overnamemarkt aan Nederlandstalige zijde.

Wie kan MIJ BEGELEIDEN bij het overdragen van mijn onderneming?

De natuurlijke reflex zal zijn om naar je boekhouder of accountant te trekken. Je boekhouder kan je echter niet bij alle aspecten begeleiden (hij is bijvoorbeeld niet onderlegd in de waardebepaling van je onderneming of in juridische zaken).

Je zal hiervoor een beroep moeten doen op andere deskundige personen, bijvoorbeeld op een advocaat voor de vele juridische aspecten of op een vastgoedexpert voor de waardebepaling van het onroerende goed. Om de toegang tot zulke vormen van expertise (die vrij duur kunnen zijn) te vergemakkelijken, is er de consultancypremie.

En voor een (niet-uitputtende) lijst van consultants die advies kunnen verstrekken bij de overdracht van een onderneming, kan je de lijst van deskundigen raadplegen op de portaalsite van Sowaccess en van Overnamemarkt.be. Ook de diensten van Hub transmission van Beci zijn zeker het ontdekken waard.

Bovendien organiseert de dienst 1819 in maart-april een collectieve coaching (gratis) ondernemingsoverdracht. Na afloop van deze coaching beschikt u over de nodige tools en kennis om uw bedrijf over te dragen. Volg onze nieuwsbrief voor de volgende datums en inschrijvingen!

Is dit echt het JUISTE moment om te verkopen?

Ondanks de coronacrisis zijn er een aantal elementen die in het voordeel spelen van de huidige timing:

  • Aangezien de rentevoeten zeer laag zijn, neemt dit een obstakel weg voor kopers die een banklening moeten aangaan om de overname van een onderneming te financieren.
  • De meerwaarde die een overdrager bij de verkoop van zijn onderneming realiseert, wordt momenteel niet of weinig belast (onder voorwaarden). Dit kan in de toekomst veranderen als een nieuwe wet wordt aangenomen.

Als je onderneming het goed deed vóór de crisis, zal hiermee trouwens rekening gehouden worden bij de waardebepaling van je onderneming. Er bestaat een "earn out-systeem" waarbij een deel van de verkoopprijs variabel kan worden gemaakt naar gelang van de toekomstige resultaten (d.w.z. na overdracht) die door de onderneming worden gegenereerd. Als je denkt dat de toekomst beter zal zijn en/of dat de onderneming in volle expansie is, kan dit een interessante prijsberekeningsmethode zijn.

CONCLUSIE

De overdracht van je onderneming vraagt voorbereiding en kost tijd. Idealiter denk je hier dus best al over na nog er sprake is van een echte verkoop. Want dankzij een goede voorbereiding kan je een betere prijs bedingen!

Nog vragen? Raadpleeg de nuttige documenten of bel ons op 1819.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.