Wil u weten of uw bedrijf op vervuilde grond is gevestigd?

1819.brussels

Talrijke ondernemers worden aan het begin of aan het einde van hun activiteit geconfronteerd met bodemverontreiniging. Om te weten te komen of een terrein al dan niet verontreinigd is, heeft Leefmilieu Brussel een nieuwe tool ter beschikking gesteld: de kaart van de bodemtoestand.

Een inventaris van de bodemtoestand

Leefmilieu Brussel houdt een inventaris bij met informatie over de bodemverontreiniging en het beheer ervan. Deze informatie is georganiseerd per kadastraal perceel. Elk perceel is in een specifieke categorie ingedeeld (0, 1, 2, 3 of 4). In de inventaris van 2009 heeft Leefmilieu Brussel 17.000 percelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgenomen.

Kaart online

Om de overdracht van informatie te vergemakkelijken, stelt Leefmilieu Brussel sinds dit jaar een kaart van de bodemtoestand beschikbaar op zijn website.

Op de kaart staan alle gevalideerde kadastrale percelen en alle percelen waarvoor Leefmilieu Brussel beschikt over gecontroleerde informatie omtrent de bodemkwaliteit.

Wat vinden we op deze kaart?

 • Identificatiefiches: voor elk perceel op de inventaris van de bodemtoestand bestaat er een identificatiefiche met daarin een samenvatting van de bijgewerkte gedetailleerde informatie waarover Leefmilieu Brussel beschikt. Om toegang tot deze fiches te krijgen, volstaat het om een perceel met de 'informatietool' aan te klikken.

 • Lagen: verschillende informatielagen zijn beschikbaar en kunnen gelijktijdig worden weergegeven. Het volstaat om de lagen die u wilt weergeven aan te vinken. U kunt kiezen uit:

  • Inventaris van de bodemtoestand: (gevalideerde) percelen en hun categorieën,
  • Kadaster 2011: omtrek van de kadastrale percelen,
  • Adressen,
  • Luchtfoto 2012,
  • Openbare groene ruimten,
  • Openbaar vervoer.

Opgelet!

Er bestaan andere mogelijk verontreinigde, verontreinigde of behandelde percelen die niet op de kaart staan omdat ze nog niet werden gevalideerd. De kaart van de bodemtoestand evolueert dagelijks op basis van de milieuvergunningen die voor nieuwe risicoactiviteiten worden afgeleverd, de ongelukken die zich op bepaalde percelen voordoen en de studies of werkzaamheden met betrekking tot de behandeling van bodemverontreiniging die door bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers worden uitgevoerd.

Bovendien is de informatie op de kaart louter indicatief en vervangt deze geenszins het bodemattest, dat een officieel en verplicht document is om een terrein te verkopen of een risicoactiviteit aan een andere exploitant over te dragen.

Enkel een bodemattest geeft alle bij Leefmilieu Brussel beschikbare informatie en bepaalt de verplichtingen die aan elk perceel verbonden zijn.

Hoe kunt u een bodemattest aanvragen?

Er bestaan drie manieren om een bodemattest aan te vragen: via uw notaris, via het platform IRISBOX of via een aangetekende brief aan Leefmilieu Brussel met de naar behoren ingevulde vereiste documenten. Voor meer informatie raden we u aan de pagina van Leefmilieu Brussel te raadplegen over het aanvragen van een bodemattest.

Bekijk onmiddellijk de kaart van de bodemtoestand en ga na of uw terrein er op staat!

Vragen?

Indien u meer te weten wenst te komen over uw verplichtingen op het gebied van bodemverontreiniging, nodigen we u uit een bezoek te brengen aan de pagina die op deze aan dit onderwerp is gewijd. Of contacteer Brussel Leefmilieu op  02/775 75 75.


Bron: site van Brussel Leefmilieu

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.