Winstpremie sinds 1 januari verfijnd

Winstpremie sinds 1 januari verfijnd

1819.brussels

Sinds 1 januari 2018 hebben werkgevers dankzij de winstpremie de mogelijkheid om hun werknemers in de winst te laten delen. Ofwel kies je voor een identieke winstpremie voor al je werknemers, ofwel ken je een winstpremie toe waarvan het bedrag kan verschillen naargelang de categorie waartoe de werknemer behoort. En waarom zou je dat doen? Vanwege de interessante (para)fiscale behandeling van de winstpremie.

Sinds 1 januari 2019 zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd aan de wetgeving rond de winstpremie waardoor deze premie nu nog specifieker toepasbaar is.

De winstpremie kan voortaan namelijk worden toegekend op basis van de effectieve arbeidsprestaties van de werknemer tijdens de referentieperiode. Zo kan u de identieke winstpremie, toegekend als vast bedrag, voor deeltijdse werknemers voortaan bijvoorbeeld herleiden in functie van hun tewerkstellingsbreuk. Of in het geval van een schorsing van de arbeidsprestaties kan u de winstpremie berekenen in functie van de effectieve arbeidsprestaties (met respect voor schorsingen die bij wet gelijkgesteld worden met effectieve arbeidsprestaties, uiteraard). Ook de regels rond de toekenning van de winstpremie in het geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zijn verder gespecificeerd: een werknemer die vrijwillig zijn ontslag heeft gegeven, kan u nu uitsluiten.

De verfijning van de winstpremie komt erop neer dat u als werkgever de winstpremie voortaan preciezer kan verbinden aan de effectieve bijdrage van werknemers aan uw onderneming/winst.

Belangrijk is ook nog dit: hoe u ook verkiest de winstpremie toe te kennen, vergeet vooral niet om uw keuze duidelijk in de notulen van de algemene vergadering of in de collectieve arbeidsovereenkomst op te nemen.

Bron artikel: Acerta.be

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.