werkloos in bijberoep

Zelfstandig bijberoep en werkloosheid: meer flexibiliteit

1819.brussels

Vanaf 1 oktober zal het mogelijk zijn om op een eenvoudigere manier een werkloosheidsuitkering te combineren met een activiteit als zelfstandige in bijberoep. De regering heeft een besluit in deze zin genomen.

Momenteel is het mogelijk om een werkloosheidsuitkering te cumuleren met een zelfstandige activiteit in bijberoep onder zeer strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld:

  • deze nevenactiviteit moest al beoefend zijn in de periode waarin de persoon tewerkgesteld was als loontrekkende gedurende – op zijn minst – de 3 maanden die voorafgaan aan de aanvraag van werkloosheidsuitkeringen;

  • het is verboden om de activiteit in bijberoep tijdens de week overdag (tussen 7 en 18u) te beoefenen;

  • deze activiteit moet aangegeven worden op het moment dat de werkloosheidsuitkeringen aangevraagd worden;

  • bepaalde activiteiten zijn eenvoudigweg verboden;

  • de voorafgaande toelating van het werkloosheidsbureau is vereist;

  • de cumul is beperkt tot een bepaald bedrag.

De nieuwe maatregel zal een persoon die al een werkloosheidsuitkering geniet in staat stellen een activiteit als zelfstandige in bijberoep op te starten (onder bepaalde voorwaarden). Vroeger kon hij deze 2 activiteiten enkel cumuleren als hij al zelfstandige in bijberoep was vooraleer een werkloosheidsuitkering te genieten.

Er werden natuurlijk bepaalde grenzen ingebouwd:

  • De cumul zal slechts mogelijk zijn gedurende 12 maanden vanaf de aanvang van de activiteit.

  • Als de persoon volledig werkloos is, mag de werkloosheid niet het resultaat zijn van de stopzetting of de vermindering van het werk als loontrekkende om het voordeel van de cumul te bekomen.

  • Bovendien zal de persoon geen cumul kunnen aanvragen voor een zelfstandige activiteit die in de voorbije 6 jaar al als hoofdberoep werd beoefend. 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.