Kasmiddelbeheer voor handelaars

De kastoestand van je winkel is cruciaal. Ze zorgt ervoor dat je zaak kan functioneren. Jouw activiteit moet er dan voor zorgen om voldoende omzet te genereren om jouw kas te spijzen.

Helaas zijn er tal van redenen - soms als gevolg van managementfouten, maar soms ook wegens zaken die buiten jouw controle liggen - waardoor je een kastekort kunt hebben, ook al heb je een goede omzet. Het kan dan gebeuren dat je te weinig liquide middelen hebt om je zaak naar behoren te runnen en je kosten te dekken (werknemers, leveranciers, huur, belastingen, enz.)

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE INDICATOREN VAN JE KASTOESTAND?

In je boekhouding vind je verschillende belangrijke indicatoren voor je cashflow:

  • De behoefte aan werkkapitaal (Working Capital Requirement - WCR), dat is de hoeveelheid geld waarover je zaak te allen tijde moet beschikken om kastekorten te dekken. Hoe hoger deze behoefte is, hoe meer kasmiddelen je nodig hebt.
  • Je handelsvorderingen, en de bedragen die wachten op betaling.
  • Je nettokasverbruik, dat is het verschil tussen je kasuitstroom en je kasinstroom tijdens een bepaalde maand.

HOE KAN JE JE KASMIDDELEN OPTIMALISEREN?

Er worden verschillende algemene maatregelen worden aanbevolen om je kasmiddelen te optimaliseren:

JE OVERTOLLIGE VOORRAAD OPRUIMEN

Overtollige voorraden slokken soms een deel van de kasmiddelen op en zijn een veel voorkomende oorzaak van een kastekort. Het is raadzaam om regelmatig een inventaris op te maken om overtollige voorraden op te ruimen.

Je kunt je overschot op de traditionele manier te koop aanbieden, zelfs als daardoor je prijzen en marges een stuk naar beneden moeten, om meer geld in het laadje te krijgen, maar ook om ruimte vrij te maken.

Er zijn verschillende verkoopstrategieën om je te helpen je voorraad van de hand te doen. Sommige marketingbenaderingen pleiten voor het creëren van 'impulsaankoopzones'. Dit houdt in dat je je kleinste artikelen op strategische plaatsen in de winkel plaatst (aan de kassa, bij de ingang, de uitgang...) om mensen aan te zetten tot kopen.

Je kunt ook met packet deals werken en de artikelen van je voorraad aan andere producten koppelen of ze zelfs gratis aanbieden bij een aankoop boven een bepaald bedrag.

Wees alert op de omloopsnelheid van je voorraad: als een product veel langer in voorraad blijft zitten dan de tijd die nodig is om het te laten leveren, kan het commercieel interessanter zijn dit product niet in voorraad te houden en het alleen te bestellen als het verkocht is.

JE VASTE KOSTEN VERLAGEN

Hoewel het moeilijk is je huurkosten te verminderen, kan je wel bepaalde vaste kosten verlagen. Zo kan je bijvoorbeeld op gezette tijden de concurrentie tussen je leveranciers uitspelen om de beste prijs te bedingen. Dit geldt doorgaans voor verzekeringspolissen, en soms voor andere leveranciers (gas, elektriciteit, internet ...).

Pas echter op dat je een goede leverancier niet de rug toekeert om een kleinigheid te besparen ten koste van een goede service en een goede relatie. Naast prijsverminderingen kan je ook onderhandelen over andere elementen, zoals langere betalingstermijnen of gespreide betalingen.

Als je je in een moeilijke situatie bevindt, kan je nagaan welke goederen of diensten je meer kosten dan ze je opleveren, en welke goederen of diensten je eventueel kunt terzijde schuiven.

JE KAPITAAL VERHOGEN

Een kapitaalverhoging wordt niet alleen gebruikt om investeringen te financieren voor het ontwikkelen van de onderneming, maar soms ook om z'n de kasmiddelen aan te vullen en z'n financiële situatie te verbeteren.

Het kapitaal kan intern ingebracht worden door de vennoten of de zelfstandige zelf (natuurlijke persoon) of men kan zich hiervoor wenden tot externe investeerders indien men een vennootschap is. Wees echter attent op de gevolgen op lange termijn, om de invloed en beslissingsbevoegdheid van de vennoten niet te zeer te ondermijnen.

LATE BETALINGEN VERMIJDEN

Moedig je klanten zoveel mogelijk aan om contant te betalen. Hoe sneller je klanten betalen ('handelsvorderingen'), hoe beter je er financieel voorstaat om je rekeningen te betalen ('handelsschulden'). Door je klanten te vaak of te lang uitstel van betaling te geven, krijg je minder snel geld binnen, maar je facturen moeten ondertussen wel betaald worden, waardoor je in moeilijkheden kunt komen.

Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk dat je de betalingstermijn (bv. bij ontvangst van de bestelling of 30 dagen na factuurdatum, enz.) op je facturen vermeldt.

Hou een lijst bij van wanneer en wat je klanten moeten betalen en sorteer je facturen op basis van de exacte duur van de betalingsachterstand en de datum waarop de betaling verwacht wordt.

TIPS VOOR EEN GOED BEHEER VAN JE KASMIDDELEN

Een goed kasbeheer is een werk van lange adem. Wij raden je aan een prognose van je kasmiddelen op te stellen om een overzicht te houden van toekomstige uitgaven en inkomsten en zo te anticiperen op toekomstige behoeften aan kasmiddelen.

Waarom moet je betalingsachterstanden als een prioriteit behandelen?

Betalingstermijnen zijn een prioriteit die u moet beheren om uw kaspositie veilig te stellen!

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.