WAT IS EEN TOEGANGSRECHT?

Het toegangsrecht, ook wel sleutelgeld genoemd, is een bedrag dat een huurder bereid is te betalen op het moment van afsluiting van een handelshuurovereenkomst. Het toegangsrecht kan worden beschouwd als een supplement op de huur, op voorhand betaald ofwel als tegenprestatie voor allerhande elementen: werken, locatie, kenmerken van het gebouw....

Het is belangrijk om duidelijk vast te leggen wat het toegangsrecht inhoudt en om dit mee op te nemen in de handelshuurovereenkomst. 

HET TOEGANGSRECHT ALS SAMENSTELLEND ELEMENT VAN DE HUUR

  • bij de herziening van de huur:
    bij de herziening van de huur om de drie jaar kunnen de partijen vragen om de huur te herzien. Als het toegangsrecht een element is van de huurprijs, zal de rechter hiermee rekening houden bij de berekening van de nieuwe huurprijs.
  • bij de hernieuwing van de handelshuurovereenkomst: 
    wanneer de handelshuurovereenkomst niet wordt vernieuwd kan de huurder een schadevergoeding vragen omdat hij uit het pand wordt gezet. Indien het toegangsrecht wordt beschouwd als een deel van de huur, wordt hiermee rekening gehouden bij de schadevergoeding bij uitzetting.

HOE MOET HET TOEGANGSRECHT IN DE BOEKHOUDING WORDEN INGESCHREVEN?

Voor wat betreft de boekhouding is de Brusselse rechtbank van oordeel dat het toegangsrecht mag worden afgeschreven over de volledige periode van de huurovereenkomst en in de kosten mag worden opgenomen.

IS HET WETTELIJK OM EEN TOEGANGSRECHT TE EISEN?

Het toegangsrecht is geen wettelijke term en is niet bij wet geregeld. Het is een gebruik.

De wet op de handelshuurovereenkomsten verbiedt de betaling van een toegangsrecht bij het begin van de huurovereenkomst niet. Als de verhuurder nieuwe eisen op tafel legt op het moment van de hernieuwing van de huurovereenkomst, zal de rechter altijd tekening houden met het toegangsrecht en de reden waarom het oorspronkelijk werd betaald. 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN HET TOEGANGSRECHT EN HET HANDELSFONDS?

Beide zaken mogen niet worden verward. Om het eenvoudig te stellen: het toegangsrecht geeft toegang tot een leegstand pand (adres), met andere woorden het recht om het pand te betreden. Het handelsfonds daarentegen is het geheel van materiële of immateriële activa dat toelaat om klanten over te nemen en te behouden.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.