Informatie en begeleiding vinden

Laatst gewijzigd:

donderdag 31 oktober 2019

De eenzame ondernemer.  Ja, maar …

Laten we onszelf niet voor de gek houden: wie beslist een eigen bedrijf op te richten, staat doorgaans alleen aan het roer, en hij of zij is de enige die verantwoordelijkheden moet nemen.  En daarin staat de ondernemer alleen, dat staat buiten kijf.

Maar dat betekent nog niet dat hij ook alleen moet blijven om problemen of vragen aan te pakken.   Meer dan ooit is het van essentieel belang dat de ondernemer zich weet te omringen met de juiste personen.

De bevoorrechte partners van de ondernemer

Allereerst denken we uiteraard aan de onontbeerlijke partners (of toch nagenoeg) zoals de boekhouder, de bankier, de verzekeringsmakelaar … Deze professionals hebben een duidelijke taak: u tijdens de hele levensduur van uw onderneming advies verlenen. Het is dus bijzonder belangrijk dat u duidelijk vastlegt wat u van hen verwacht.

Bijvoorbeeld de boekhouder: hij zal zich in principe bezighouden met een bepaald aantal basistaken zoals btw-aangiftes of de publicatie van uw jaarrekening. Maar moet hij evenzeer de opvolging van uw financieel beleid behartigen? Dient hij u bij te staan bij onderhandelingen over een financiering?  Moet hij u doeltreffend adviseren op fiscaal vlak? Indien u van mening bent dat deze diensten, die een grotere meerwaarde bieden, belangrijk zijn, dan moet u dit duidelijk aangeven.

De rol van de openbare en aanverwante diensten

Naast deze particuliere adviseurs zijn er in de loop der jaren heel wat (soms te veel) openbare of aanverwante diensten ontstaan die hulp bieden bij de oprichting van een onderneming.  Deze diensten zijn heel vaak opgericht of gesubsidieerd door de overheid om projectdragers te begeleiden bij diverse fasen, zoals het uitvoeren van een marktstudie, de opmaak van het onmisbare financiële plan of de indiening van een financieringsaanvraag.

Enkele van deze organisaties zijn :

  • Lokale economieloketten
  • hub.brussels (het voormalige impulse.brussels/Brussels Agentschap voor de Onderneming)
  • Middenstandsorganisaties (Beci, Unizo, UCM, …)
  • Andere, al dan niet lokale, verenigingen (ILES,, …)
  • Handelsscholen (Solvay, ICHEC, …).

U weet niet tot wie u zich best richt?  De adviseurs op het nummer 1819 identificeren de dienst(en) die het best past (passen) bij uw profiel en uw situatie. U kan ook een overzicht vinden van deze bedrijfsbegeleidende organisaties in de rubriek "Wie kan me helpen" van deze site.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.