Je idee beschermen

Laatst gewijzigd:

vrijdag 3 september 2021

Je idee als dusdanig kan niet beschermd worden, maar dat is wel mogelijk voor de vorm waarin je je idee realiseert : uitvinding, merk, tekening, model, literaire of artistieke creatie.

Wat is intellectueel eigendom ?

Men spreekt van intellectueel eigendom wanneer het gaat om rechten die creaties "ontsproten uit de activiteit van de menselijke geest" beschermen tegen enige toe-eigening door derden.

In functie van het te beschermen voorwerp, kunnen intellectuele eigendomsrechten verschillende vormen aannemen :

  • Auteursrechten (literaire of artistieke werken)
  • Octrooien (uitvindingen van industriële toepassingen)
  • Merken (teken dat de producten of diensten van een bedrijf kwalificeert)
  • Tekeningen en modellen (tweedimensionele of driedimensionele aspecten)

Verschillende aspecten hiervan worden uitgewerkt in de rubriek R&D/innovatie (uw idee beschermen) van deze site.

Wat gebeurt er als een idee niet beschermen kan worden ? 

Indien een idee niet kan worden beschermd, is het niettemin mogelijk de anterioriteit ervan en de bedenker ervan vast te leggen via de i-depot procedure. Hoewel dit geen intellectuele-eigendomsrecht is en in die zin dus geen bescherming biedt, kan het nuttig zijn als bewijsmateriaal bij een geschil.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.