Ondernemen, een levensproject

Laatst gewijzigd:

donderdag 2 september 2021

Een eigen bedrijf opstarten zal niet alleen je professioneel leven omvergooien maar tevens in belangrijke mate je privéleven beïnvloeden. Door te beginnen met een grondig zelfonderzoek, waarbij je zowel je persoonlijke als familiale omstandigheden analyseert, vermijd je dat de eerste jaren – kritiek voor de opstart van het bedrijf - onnodig belast worden.

ben je de aangewezen persoon voor het project?

Ga in eerste instantie na wat je persoonlijke slaagkansen zijn in het kader van het gekozen project. We bedoelen hier niet de financiële en economische haalbaarheid, maar wel de persoonlijke haalbaarheid.

  • Wat is je werkelijke motivatie in functie van je achtergrond en je toekomstperspectieven?
  • Is je project gegroeid uit een werkelijk verlangen om jezelf te verwezenlijken of is het slechts een voorwendsel?
  • Wat zijn je doelstellingen als individu?
  • Wat zijn je sterke en zwakke punten?
  • Welke hindernissen op persoonlijk vlak zal je moeten overwinnen?

Neem de nodige tijd om juist te antwoorden op deze vragen. Het zal je in grote mate helpen een duidelijke strategie te ontwikkelen.

En wat denkt je omgeving ervan?

Indien je levensstijl volledig dreigt te veranderen door het oprichten van een zaak, dan is het van essentieel belang dat je naaste omgeving deze ontwikkeling begrijpt en ze niet systematisch in vraag stelt. Ga dan ook van bij het begin na hoe zij erover denken.

  • Heeft je familie of echtgenoot een positieve houding tegenover je project?
  • Heb je erover gepraat? Hebben zij je hun steun beloofd, tenminste op moreel vlak?

Hun steun, begrip en empathie zullen je helpen eventuele moeilijke periodes te doorstaan en zullen vaak een essentieel element vormen voor de slaagkansen van je project.

Wees tevens openhartig met hen: de start van een nieuwe activiteit zal je heel erg in beslag nemen, niet alleen in tijd maar ook qua gedachten, woorden en handelingen. Hoewel dit normaal is bij de start en zelfs noodzakelijk wanneer problemen opgelost moeten worden, dien je toch te vermijden dat dit gedrag systematisch wordt.
Om zowel je privéleven als je professioneel leven te doen slagen, moet je ervoor zorgen dat de wisselwerking tussen beide niet te groot is.  Ze hebben beide nood aan zuurstof, tenminste af en toe, en aan een gezonde afstand.

Success stories

We raden je om de getuigenissen van Brusselse ondernemers te lezen. Onze blog staat vol met inspirerende getuigenissen van ondernemers die over hun avontuur vertellen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.