Duurzaam businessmodel

Laatst gewijzigd:

donderdag 31 oktober 2019

Een businessmodel biedt een onderneming de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te groeien. Concreet gesteld is het een samenvattende voorstelling waarin de belangrijkste aspecten van de activiteit van een onderneming moeten worden beschreven, zowel voor wat betreft de doelstellingen (doel, aanbod, strategie) als voor de ingezette hulpbronnen en middelen (infrastructuur, organisaties, werkwijze voor verspreiding of distributie, proces en regels voor de werking). Dat moet het bestaan en het delen van toegevoegde waarde waarborgen tussen de betrokken partijen over een bepaalde periode en voor duidelijk gedefinieerde activiteiten.

Bij veel ondernemingen wordt een businessplan opgesteld om meer te produceren en meer te doen verbruiken, zonder echter rekening te houden met de maatschappelijke en milieugerelateerde aspecten.

De klassieke denkwijze waarbij een onderneming zich ontwikkelt door nog meer producten te verkopen en dus op volume gericht is, heeft haar limieten bereikt. De natuurlijke hulpbronnen van onze planeet zijn namelijk niet onuitputtelijk. Het is duidelijk dat er niet genoeg hulpbronnen zijn om alle landen hetzelfde levens- en consumptieniveau te bieden als in ontwikkelde landen. De bedreiging van klimaatverandering door een stijgende CO2-emissie in de atmosfeer, is ook een drijfveer om de economie anders te bekijken en te kiezen voor een lagekoolstofmaatschappij.

Om een antwoord te bieden op die uitdagingen, moet er worden geanticipeerd op de toenemende druk op hulpbronnen en moet het businessmodel worden aangepast. Dat kan door na te denken over bevoorrading afkomstig van hernieuwbare hulpbronnen, over een langere levensduur voor producten (hergebruik, herbewerking, upcycling), over recyclage van afval, over de toepassing van economische modellen om het gebruikspercentage van producten, uitrusting, ruimten, enz. te verhogen. Zo is er bijvoorbeeld de functionaliteitseconomie (verkoop van het gebruik van een goed in plaats van het goed zelf) of de deeleconomie (het delen van uitrustingen of producten die te weinig worden gebruikt). Die nieuwe businessmodellen sluiten aan bij de "circulaire economie", in tegenstelling tot lineaire economie waar de materiaalcyclus eindigt bij afval. In circulaire economie worden materialen beter gebruikt en altijd opnieuw geïntegreerd in de economische kringloop in de vorm van materiaal.

Volgens het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder, kunt u uw businessmodel opstellen en bewerken aan de hand van 9 elementen: de klanten, het waardeaanbod, de distributiekanalen, de klantenrelaties, de middelen en activiteiten van de onderneming, de partners, de kosten en de inkomsten. Binnen het kader van het Europese project ResilieNtWEB werd een toolset ontwikkeld die dat Business Model Canvas aanvult en elementen aanvoert om het duurzamer en flexibeler te maken. Er worden coaches opgeleid om u te helpen.

Voorbeeld: Tale Me

De textielsector is de tweede meest vervuilende sector van de wereld, na de oliesector. Dat komt voornamelijk door het gebruik van chemische producten die heel schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Het bedrijf Tale Me heeft gekozen voor een economisch model dat volledig komaf maakt met het klassieke model van kledingverkoop. Tale Me verkoopt het gebruik van kleding in plaats van de kleding zelf. Op basis van een abonnement stelt het bedrijf kleding voor kinderen van 0 tot 8 jaar, en voor toekomstige mamma's ter beschikking. Het concept werkt met kleding van Belgische ontwerpers, gemaakt met biologisch textiel dat zo dicht mogelijk in of in de omgeving van België wordt geproduceerd. Bij ontvangst van gebruikte kleding wordt alles gewassen en versteld om opnieuw te worden gebruikt. Het globale concept houdt in dat de druk op hulpbronnen zo laag mogelijk moet blijven. De consument en het bedrijf hebben hetzelfde doel voor ogen en willen dat de levensduur van een product zo lang mogelijk is. In tegenstelling tot andere ondernemingen is hier geen sprake van geplande veroudering.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.