Economische activiteiten op milieuvlak

Laatst gewijzigd:

donderdag 16 september 2021

Strikt genomen bestaat er niet zoiet als "de milieusector". Deze term omvat immers activiteiten van erg verschillende aard. Er bestaat wel een beperkte classificatiecode voor economische activiteiten op het vlak van milieu (afval, recyclage, zuivering, water). In diverse studies is vastgelegd wat men bedoelt met ecologische activiteiten of ecologische ondernemingen. Hoe dan ook, het betreft een uitermate heterogene sector die bestaat uit veel subsectoren.

Wat houdt de milieusector in?

De milieusector groepeert de volgende activiteiten:

  • beheer en behandeling van watervervuiling
  • beheer van de waterbronnen
  • beheer en behandeling van luchtvervuiling
  • beheer en behandeling van bodemverontreiniging
  • beheer en verwerking van afval
  • beheer en behandeling van geluidsoverlast
  • controle en monitoring van verontreinigingen
  • studie- en engineeringbureaus gespecialiseerd in milieu en rationeel energiegebruik
  • hernieuwbare energiebronnen

Bij deze activiteiten komen ook nog activiteiten die behoren tot andere, meer traditionele sectoren die zich nu richten op een duurzamer product en een duurzamere dienstverlening en werkwijze, algemeen de "groene of duurzame ondernemingen" genoemd. Bedrijven uit de duurzame bouwsector of duurzame voedingssector zijn hiervan een mooi voorbeeld.

Het ecotoerisme of de fietskoerierdiensten zijn enkele voorbeelden van ecodiensten.

Ecoproducten zijn dan weer moeilijker te onderscheiden van de klassieke producten omdat ze er niet anders uitzien. Maar ze werden ontwikkeld om de impact ervan op het milieu tijdens hun hele levensduur te beperken, vanaf de winning van de grondstoffen over de productie, de verpakking, de distributie en het gebruik tot aan het einde van hun levensduur.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.