Het Brusselse label “ecodynamische onderneming”

Laatst gewijzigd:

donderdag 16 september 2021

Wat is milieubeheer ?

Milieubeheer omvat de beheers- en organisatiemethodes van het bedrijf die erop gericht zijn systematisch rekening te houden met de impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu, deze impact te evalueren en te beperken.
Milieubeheer kan op verschillende niveaus worden gevoerd en kan eventueel leiden tot de erkenning van een milieubeheersysteem (MBS).

Het label ‘Ecodynamische onderneming’

Dit door Leefmilieu Brussel (BIM) opgestarte label heeft tot doel de Brusselse ondernemingen aan te moedigen om zich er vrijwillig toe te verbinden hun prestaties op milieuvlak te verbeteren en te starten met de invoering van een milieubeheersysteem.
Deelnemen aan het Brusselse programma voor ecocertificatie is volledig gratis. En er zijn ook geen audit-, verificatie- of registratiekosten aan verbonden.

Het label richt zich tot alle ondernemingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd, een minimumoppervlakte van 100 m2 innemen en minstens 5 personen voltijds tewerkstellen. Deze voorwaarden zijn echter niet van toepassing als de onderneming een milieuvergunning heeft. In dat geval kan de onderneming dit label toegekend krijgen.

Uw engagement ?

Om deel te nemen aan het programma, moet men eerst een deelnameformulier insturen en het charter ondertekenen. Dit charter omvat 26 principes van goede ecologische praktijken op diverse vlakken: water, lucht, energie, afval, lawaai, bodem, mobiliteit, groenzones.

Binnen de twee jaar die daarop volgen, moet u een kandidaatsdossier indienen bestaande uit een situatiestaat en een actieplan dat bedoeld is om de zwakke punten uit de situatiestaat te verbeteren.

In functie van uw vorderingen krijgt u dan een label met één, twee of drie sterren toegekend, als beloning voor de al geleverde inspanningen en de aangegane engagementen. Het label wordt toegekend voor een periode van drie jaar.

Na die drie jaar moet u een hernieuwingsdossier indienen om uw label te kunnen aanhouden.

De voordelen van het label

  • door een systematische opvolging van uw verbruik in te voeren, kunt u aanzienlijke financiële besparingen realiseren; 
  • u kunt het label vermelden op uw bedrijfsdocumenten met briefhoofd en op andere communicatiemiddelen, wat u een degelijk imago oplevert waaruit blijkt dat u zich inzet voor het milieu;
  • u bereidt ook de toekomst voor, want u bent op de hoogte van wetswijzigingen; hierdoor kunt u zich vooraf voorbereiden en uw concurrenten een stap voorblijven;
  • u kunt gebruik maken van gratis advies bij de opmaak van uw dossier. Hiervoor hoeft u geen registratiekosten of deelnamekosten te betalen;
  • u kiest zelf het tempo van de procedure door zelf de prioriteiten te bepalen waaraan u wilt werken;
  • het label voorziet ook overstapmogelijkheden van of naar ISO 14001 en EMAS.

Opgelet:

Het label "Ecodynamische onderneming" wordt na 17 jaar in een nieuw jasje gestoken! Het is de bedoeling het label te moderniseren en te integreren in het ambitieus beleid van de promotie van de circulaire economie, dat begin 2016 door het Gewest werd goedgekeurd. De economische context is sterk veranderd en Leefmilieu Brussel wil het label graag aanpassen om de organisaties de beste hulpmiddelen aan te bieden bij hun ecobeheerinitiatieven. Vandaag start Leefmilieu Brussel met een nieuw design van het label en de nieuwe versie zal in de herfst van 2017 worden gelanceerd.

Tijdens deze overgangsperiode zullen geen hernieuwingen of nieuwe kandidaatstellingen voor het label worden aanvaard om te focussen op de toekomstige ontwikkeling van het label.  Wij nodigen alle organisaties die interesse hebben voor het label uit om zich kandidaat te stellen voor de nieuwe versie bij de lancering ervan in de herfst van 2017. Leefmilieu Brussel zal de lancering van zijn nieuwe label uiteraard aankondigen en zal opnieuw contact met u opnemen indien u ons uw gegevens bezorgt.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.