Inschakelingsondernemingen en PIOW’s

Laatst gewijzigd:

donderdag 16 september 2021

Plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW's) en Inschakelingsondernemingen (IO) zijn instrumenten binnen de sociale economie in Brussel. 

De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren:

  • voorrang van arbeid op kapitaal
  • democratische besluitvorming
  • maatschappelijke inbedding
  • transparantie
  • kwaliteit
  • duurzaamheid.

Bijzondere aandacht gaat ook naar de kwaliteit van de interne en externe relaties. Zij brengen goederen en diensten op de markt en zetten hun middelen economisch efficiënt in met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit te verzekeren.

Het verschil met de ‘reguliere’ economie is dat niet het maken van winst  maar wel het realiseren van een maatschappelijke meerwaarde het doel is van de sociale economie. De sociale economie plaatst de mens centraal door onder meer aandacht te besteden aan de wijze waarop het productieproces verloopt, de duurzaamheid van de geproduceerde producten en / of diensten, de tewerkstelling van kansengroepen, … .

Plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW's) en Inschakelingsondernemingen (IO) zijn instrumenten binnen de sociale economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij koppelen economische activiteiten (diensten, productie aan klanten) aan sociale activiteiten (tewerkstelling van doelgroepen).

  • De plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van werkgelegenheid (PIOW) zijn verenigingen zonder winstoogmerk die diensten leveren of goederen produceren met het oog op de socio-professionele inschakeling van moeilijk te plaatsen werkzoekenden.
     
  • De inschakelingsondernemingen zijn ondernemingen die opgericht zijn in de vorm van een handelsvennootschap met dezelfde doelstelling, namelijk het produceren van goederen of ontwikkelen van diensten met het oog op de socio-professionele inschakeling van moeilijk te plaatsen werkzoekenden. 

Wenst u erkend en gefinancierd te worden als inschakelingsonderneming of als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW)? Neem dan contact op met Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.