Plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van werkgelegenheid

Laatst gewijzigd:

donderdag 7 oktober 2021

Plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van werkgelegenheid (PIOW) kunnen subsides bekomen van het Brussels Gewest. 

De Plaatselijke Initiatieven voor Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW) worden geregeld door de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe erkend worden als PIOW ?

Om erkend te worden als PIOW dient de organisatie opgericht te zijn hetzij in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, hetzij in de vorm van een vereniging bedoeld in hoofdstuk 12 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Andere criteria voor de PIOW zijn (volledige lijst in de ordonnantie):

  • het maatschappelijk doel bestaat in de socio-professionele inschakeling van moeilijk te plaatsen werkzoekenden door het verlenen van diensten of de productie van goederen voor de inwoners, de collectiviteiten, de ondernemingen;
  • gemiddeld jaarlijks 60% van het totale bestand van het uitvoerend personeel als werknemers van het doelpubliek tewerk stellen;
  • de werknemers van het doelpubliek aanwerven met een arbeidsovereenkomst;
  • onder het totale personeelsbestand een jaarlijks gemiddelde van ten minste 60% werknemers te tellen die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De financiële tegemoetkomingen voor plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid variëren afhankelijk van het aantal werknemers dat tot het doelpubliek behoort (werkzoekenden zonder opleiding, langdurig werklozen of mensen die recht hebben op maatschappelijke integratie of een sociale uitkering).

De Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel subsidieert een deel van de werkingskosten.

Indien u erkend en gefinancierd wil worden als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW), dan kan u terecht bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.