De fiscale gevolgen van een bedrijfsovername

Laatst gewijzigd:

vrijdag 28 juli 2017

De fiscale gevolgen van een overname van aandelen of van een handelsfonds verschillen sterk.

Actieve overdracht

... door een natuurlijke persoon

Bij een complete en definitieve stopzetting van de beroepsactiviteit wordt de meerwaarde op financiële en materiële vaste activa belast tegen 16,5 %, ongeacht de gebruiksduur.

Meerwaarde op immateriële vaste activa wordt belast tegen 33 % voor zover ze niet meer bedraagt dan de netto belastbare winst (de winst) van de laatste vier jaar. Het overschot wordt belast tegen het progressieve tarief van de personenbelasting.

Onder bepaalde voorwaarden is de meerwaarde geheel, maar tijdelijk vrijgesteld als de activiteit wordt voortgezet door een familielid.

Bepaalde meerwaarde op (immateriële en materiële) vaste activa kan in aanmerking komen voor een gespreide belasting.

... door een vennootschap

Voor de verkoop van activa (en passiva) geldt geen speciale fiscale behandeling, behalve voor aandelen. De meerwaarde die bedrijven realiseren bij de verkoop van activa wordt belast tegen het normale tarief van de vennootschapsbelasting, maar het regime voor gespreide belasting is ook hier van toepassing.

Meerwaarde op aandelen

... gerealiseerd door een natuurlijke persoon

De meerwaarde die u bij de overdracht van aandelen realiseert als natuurlijke persoon is vrijgesteld als het niet om speculatie gaat en als u ze verwerft in het kader van het normale beheer van uw privévermogen. Anders wordt de meerwaarde belast tegen 33 %. Let op: wanneer u als natuurlijke persoon een aanzienlijke participatie in een Belgische vennootschap overdraagt aan een buitenlandse rechtspersoon, wordt de meerwaarde altijd belast tegen 16,5 %.

... gerealiseerd door een vennootschap

De meerwaarde op aandelen die wordt gerealiseerd door vennootschappen (verkoop, ruil, gift of inbreng) is geheel en onvoorwaardelijk vrijgesteld van vennootschapsbelasting als de vennootschap het totale dividend kan aftrekken van de winst als definitief belaste inkomsten (DBI). De minimumcriteria voor DBI (10 % van het kapitaal of een koopwaarde van 1.200.000 EUR) zijn niet van toepassing.

Vennootschappen kunnen echter niet genieten van fiscale aftrek voor waardevermindering en waardeverlies van aandelen.

In een notendop

Door het vrijstellingsregime is de overdracht van aandelen interessanter voor de verkoper. De overdracht van activa is gunstiger voor de koper omdat hij de aankoopprijs kan afschrijven. De aankoop van aandelen is niet fiscaal afschrijfbaar.

Successierechten

Wanneer de onderneming aan een familielid wordt overgedragen, dient u zich te verdiepen in de bijzondere fiscale bepalingen voor een dergelijke situatie.

Een vooruitziende ondernemer weet dat hij de situatie op fiscaal vlak kan optimaliseren en de overdracht van zijn onderneming kan regelen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.