Enkele belangrijke begrippen in de financiering

Laatst gewijzigd:

dinsdag 21 september 2021

1819 legt een aantal belangrijke noties uit betreffende de financiering: kapitaal, eigen middelen, nettoactief, werkkapitaal...

De verschillende financieringsbronnen

  • De verschillende financieringsbronnen vinden we terug aan de passiefzijde van de balans. Samen vormen ze de middelen die ter beschikking worden gesteld van de onderneming, dus ze vertegenwoordigen ook de schulden die de onderneming heeft tegenover haar schuldeisers, gerangschikt in volgorde van dalende opeisbaarheid. De term schulden moeten we hier uiteraard interpreteren in de ruime betekenis van het woord.
  • De tegenhanger aan de actiefzijde van de balans, in de vorm van liquide middelen, vertegenwoordigt de actiemiddelen van de onderneming.

Het kapitaal

  • Het kapitaal, de posten die voortvloeien uit de autofinanciering en de subsidies maken deel uit van het eigen vermogen (of eigen kapitaal) van de onderneming, terwijl de kredieten het vreemd vermogen of de schulden vertegenwoordigen (in de strikte betekenis van het woord).

Eigen vermogen

  • Het eigen vermogen vertegenwoordigt de schuld van de onderneming tegenover de ondernemer, het vreemd vermogen is de schuld tegenover de externe schuldeisers.
  • Het niveau van het gecorrigeerde eigen vermogen (leunt nauw aan bij het begrip netto activa) van uw onderneming is een basiselement dat wordt gebruikt om de boekhoudkundige waarde van de onderneming te berekenen alsook om de kwaliteit van de bedrijfsstructuur en meer in het bijzonder de solvabiliteit van de onderneming te beoordelen.

Permanent vermogen

  • De kredieten (of vreemd vermogen) op meer dan één jaar en het eigen vermogen maken het permanent vermogen uit, m.a.w.: de duurzame bedrijfsmiddelen. Soms verwijst men ook naar de “creditzijde”, ook al kan deze term soms restrictiever zijn en slechts bepaalde vormen van krediet op lange termijn omvatten.

Bedrijfskapitaal

  • Het verschil tussen het permanent vermogen (duurzame middelen) en de permanente activa (duurzame arbeidsplaatsen, m.a.w. de vaste activa) vormt het bedrijfskapitaal.

Quasi eigen vermogen

  • Sommige soorten kredieten op middellange en lange termijn (die omschreven worden als “quasi-eigen vermogen”), zoals de achtergestelde leningen, worden soms gelijkgesteld met het eigen vermogen. Het gaat hier echter om vreemd vermogen, dat wel deel uitmaakt van de creditzijde in de restrictieve betekenis van het woord, in tegenstelling tot de klassieke kredieten.

Voorschotten

  • Voorschotten (kredieten) van één of meer vennoten aan de onderneming die worden geboekt als andere schulden op korte termijn, kunnen ook worden gelijkgesteld met het eigen vermogen, afhankelijk van de interpretatie. 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.