Financiering via een privaat risicokapitaalfonds

Laatst gewijzigd:

donderdag 16 september 2021

Wat verstaan we onder een privaat risicokapitaalfonds?

Dit zijn private juridische structuren die specifiek werden gecreëerd om te investeren in het kapitaal van niet-beursgenoteerde vennootschappen.  De algemene term hiervoor is “Private Equity”-fondsen.

Deze structuren hebben dus niet tot doel een productieactiviteit op zich uit te oefenen, maar willen enkel winst maken via de vennootschappen waarin ze investeren.

Hun investeringsportefeuilles omvatten projecten met een soms erg hoog risicogehalte die soms tot een zuiver verlies kunnen leiden. Bijgevolg is het verwachte rendement voor dit soort investeringen ook hoog.

Wereldwijd bestaan er heel veel fondsen van dit type, die zich al dan niet richten op specifieke sectoren of nichemarkten. Sommige daarvan kunnen zeer groot worden en erg grote groepen controleren.

Deze fondsen bezitten vaak meer dan 50 % van de aandelen van de vennootschappen in hun portefeuille, zodat ze de nodige beleidsbeslissingen kunnen nemen.

Volgens een klassieke modus operandi zal een fonds dat het merendeel van de aandelen van een vennootschap bezit, de structuur en de werking ervan optimaliseren door alle maatregelen te treffen die het nodig acht om de mogelijke winst te maximaliseren. Wanneer dat op een zeker ogenblik opportuun wordt geacht, zal een deel van de aandelen of zullen alle aandelen van de vennootschap worden verkocht. De beursintroductie maakt deel uit van de klassieke overdrachtmethodes.

Er bestaan ook publieke risicokapitaalfondsen. Deze fondsen streven andere en/of aanvullende doelstellingen na dan de private fondsen, ook al blijft het aspect van de winstgevendheid belangrijk.

Private Equity & Venture Capital

De gerealiseerde investering kan worden gebruikt in de verschillende ontwikkelingsfasen van een vennootschap. Zoals vastgelegd hebben we het eerder over "Venture Capital" bij een investering in ondernemingen waarvan de activiteiten zich in de startfase bevinden (dus meer risico) en over "Private Equity" voor investeringen in vennootschappen die al langer actief zijn.

In realiteit is het Venture Capital een specifieke categorie van de Private Equity.

In België

Op de Belgische markt zijn heel wat dergelijke bedrijven actief. De meeste van hen zijn lid van de BVA, de “Belgian Venturing Association”, m.a.w.: de vereniging van ‘private equity’- & ‘venture capital’-spelers die actief zijn in België.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.