Het Brussels Waarborgfonds

Laatst gewijzigd:

dinsdag 21 september 2021

Bent u op zoek naar een bedrijfskrediet om uw bedrijf op te starten of te ontwikkelen, maar de bank vraagt u om garanties die u niet kunt geven?

Wat is het Brussels Waarborgfonds ?

Het Brussels Waarborgfonds is een gewestelijke overheidsinstelling die tot doel heeft de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vergemakkelijken door aan de kredietinstellingen een aanzienlijk deel van de waarborgen te verlenen die deze kredietinstellingen van de ondernemingen eisen. De banken dienen daartoe  eenmalige forfaitaire bijdrage te betalen.

Concreet betekent dat het volgende: beschikt u niet over voldoende waarborgen om aan uw bank aan te bieden - en weigert deze u de nodige kredieten om die reden toe te kennen - dan kan het Fonds dat in uw plaats doen, waardoor u de gevraagde financiering kunt verkrijgen.

De interventie van het Brussels Waarborgfonds kan door de ondernemer zelf worden aangevraagd (voorafgaande goedkeuring) of op verzoek van de bank of financiële instelling. Het fonds biedt een garantie voor maximaal 65% van het kredietbedrag. Voor starters jonger dan 4 jaar bedraagt de dekkingsgraad maximaal 80%. Het bedrag van de garantie kan oplopen tot een maximum van 500.000 euro (dit bedrag kan niet worden overschreden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bevoegde minister).

Het operationeel beheer van het Fonds is in handen van finance&invest.brussels

WIE KOMT ER IN AANMERKING?

  • KMO's, ZKO's, zelfstandige natuurlijke personen, vrije beroepen en organisaties zonder winstoogmerk.
  • Alle activiteitensectoren, op enkele uitzonderingen na (zie de lijst op de website van het Fonds)
  • De investeringen of verrichtingen moeten plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als het om een bestaand bedrijf gaat, moet het ook aan twee criteria voldoen:  

  • De ratio van de financiële structuur van het bedrijf dat begunstigd wordt door de tussenkomst van het Fonds of van het project moet minstens 10% bedragen. Het gaat om de verhouding tussen het verbeterd eigen vermogen en de totale balans, het nieuwe project inbegrepen.
  • Het bedrijfskapitaal moet positief zijn of het worden met de financiering van het project. 

Je boekhouder kan je helpen om na te gaan of je voldoet aan deze criteria. Deze criteria zijn niet van toepassing op bedrijven die hun activiteiten opstarten.  

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

De ondernemingen moeten hun investeringen uitvoeren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om de garantie van het Fonds te behouden, dient de plaats van de investering in Brussel worden behouden.

Kredietinstellingen die een beroep doen op een garantie van het Fonds moeten één enkele forfaitaire bijdrage betalen. Details over de kosten zijn beschikbaar op de website van het Fonds.

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN ?

Er zijn 3 verschillende manieren om een garantie van het Fonds aan te vragen:

Het voorakkoord: de KMO of zelfstandige dient zijn aanvraag rechtstreeks in bij het Fonds om een voorafgaande principiële overeenkomst (geldig voor 4 maanden) te verkrijgen over de toekenning van de kredietgarantie. De reactietijd van het Fonds is 15 werkdagen. De KMO of zelfstandige raadpleegt dan de bank van zijn keuze bij het aanvragen van een krediet en kan de voorafgaande goedkeuring van het fonds aanvoeren als een gunstige factor voor het verkrijgen van het krediet. De bank zal dan aan het Brussels Garantiefonds moeten vragen om deze voorafgaande goedkeuring te bevestigen.

De waarborg op aanvraag : de bank dient een aanvraagdossier voor een waarborg in bij het Fonds of, in voorkomend geval, een verzoek om bevestiging van de principeakkoord. Op die manier treedt de bank op als tussenpersoon tussen haar cliënt - de kredietaanvrager - en het Brussels Waarborgfonds, de borgsteller. De reactietijd van het Fonds bedraagt in dit geval ook 15 werkdagen.

De Snelwaarborg: onder bepaalde voorwaarden kan de reactietijd van het Fonds worden teruggebracht tot 8 dagen.

Alle aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website van het Fonds.

Meer info nodig?

Surf naar de site van het Brussels Waarborgfonds

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.