Maak het onderscheid tussen prijs en waarde

Laatst gewijzigd:

maandag 28 oktober 2019

Klanten onderhandelen hard en de concurrentie kan meedogenloos zijn.  Te hoge prijzen kunnen u klanten doen verliezen ; te lage prijzen kunnen de indruk geven dat uw producten van inferieure kwaliteit zijn.

Een “rendabele” prijstechniek opzetten vereist meer dan enkel een rationele afweging tussen de kostprijs, vaste en variabele kosten en winst. U zal ook een prijsbeleid moeten ontwikkelen waarin u aandacht besteed aan kortingen, omzetbonussen voor eventuele distributeurs, krediet-en betalingsvoorwaarden enz...

Kortom, het bepalen van de “juiste” prijs is van grote invloed op het bedrijfsresultaat. Het is het enige element in de marketingmix dat opbrengsten genereert (Product, Promotie en Plaats zijn allemaal kosten) en tevens het makkelijkst kan aangepast worden aan veranderende omstandigheden (nieuwe concurrent bvb).

Prijs versus waarde

De begrippen 'waarde' en 'prijs' worden nogal eens door elkaar gehaald. De prijs is het geldbedrag waartegen een product of dienst wordt verkocht en is in principe de, in geld uitgedrukte, waarde van dat product.

Maar de prijs van een product kan afwijken van de waarde ervan. De consument zal de prijs eerder interpreteren als de uitdrukking van een aantal voordelen dat het product of de dienst biedt in vergelijking met andere, gelijkaardige producten of diensten.

Het concept “waarde” kan men als volgt uitdrukken: waarde = voordelen – kosten

De kosten kan u objectief bepalen, de voordelen niet. Elke klant schat de voordelen anders in en geeft een andere waarde aan uw product/dienst. Waarde is dus subjectief, situationeel, tijdgebonden en onderhevig aan marktomstandigheden.

Gezien de toegevoegde “waarde” van een product/dienst anders kan ingeschat worden, proberen heel wat bedrijven de markt in te delen in segmenten, dwz. de markt opdelen in gelijkaardige groepen die grotendeels dezelfde voorkeuren hebben. Nadien passen ze hun product/dienst aan om deze groep aan te trekken.

Als u als ondernemer uw prijs niet kan vaststellen, komt dat doordat u geen zicht heeft op de waarde die u aan de klant biedt. Klantenonderzoek, dwz marketingonderzoek, is dus aangewezen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.