EMAS, de Europese verordening inzake milieubeheer

Laatst gewijzigd:

vrijdag 28 juli 2017

Wat is milieubeheer?

Milieubeheer omvat de beheers- en organisatiemethodes van het bedrijf die erop gericht zijn systematisch rekening te houden met de impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu, deze impact te evalueren en te beperken.
Milieubeheer kan op verschillende niveaus worden gevoerd en kan eventueel leiden tot de erkenning van een milieubeheersysteem (MBS).

EMAS

In 1993 stelde de Europese Gemeenschap de regels op voor de oprichting van een milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).

Met deze beheertool kunnen de milieuprestaties van de bedrijven worden geëvalueerd, opgevolgd en verbeterd. Dit vrijwillige instrument heeft als doel de milieu-impact van de productie- en dienstenactiviteiten te verlagen dankzij de opvolging van een reeks indicatoren en concrete verwezenlijkingen van de organisaties.

Het systeem, dat sinds 1995 toegankelijk is voor ondernemingen uit de industriële sectoren, werd vanaf 2001 uitgebreid naar alle organisaties, zowel private als publieke, gevestigd op het grondgebied van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Een nieuwe versie van de verordening werd van kracht in januari 2010 (EG 1221/2009 van 25 november 2009 PB L 342 van 22/12/2009). Hiermee heeft men het systeem vooral kunnen uitbreiden en vereenvoudigen.

Het is de bedoeling het aantal deelnemende organisaties te verhogen om een betere gezamenlijke impact op de milieukwaliteit te bereiken. Daarbij moet vooral de deelname van kleine organisaties worden opgevoerd.

Het systeem is nu ook van toepassing op organisaties die buiten de EG gevestigd zijn.

Het biedt nu de mogelijkheid om verschillende vestigingen in één keer te registreren. Het is gekoppeld aan andere bestaande systemen (ISO 14001) om de overstap te vereenvoudigen.

Het biedt de lidstaten de mogelijkheid om hun wetgevende controle te versoepelen voor EMAS-geregistreerde ondernemingen.

Uw engagement

U bereidt een dossier voor dat ter registratie moet worden voorgelegd aan de bevoegde instantie. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat Leefmilieu Brussel.

Om een eerste dossier ter registratie te kunnen indienen, moet u:

  • een milieuanalyse uitvoeren (situatieschets);
  • een milieubeheersysteem opstellen, invoeren en herzien;
  • een interne systeemaudit realiseren; en
  • een milieuverklaring opstellen (hulpmiddel voor het bekendmaken van de realisaties).

De verordening vermeldt op welke manier men te werk moet gaan, en deze zal strikt worden gecontroleerd. Een erkende controleur moet het beheersysteem nakijken en de milieuverklaring valideren. Vervolgens kan enkel het dossier ter registratie worden ingediend.

De registratie geldt gedurende een periode van drie jaar. Daarna moet ze worden hernieuwd.  Bij hernieuwing kan Leefmilieu Brussel aan kleine organisaties een termijn van vier jaar toekennen. Maar deze kleine organisaties moeten wel jaarlijks of tweejaarlijks een tussentijdse update doen.

De milieuverklaring wordt publiek bekendgemaakt.

Na registratie van de vestiging kunt u het EMAS-logo met een officieel nummer gebruiken.

De kosten voor de invoering van het systeem, voor de controle en validatie, alsook voor de registratie zijn te uwen laste.  Het Gewest kan steun verlenen om de procedure op te starten, maar niet voor de periodieke controles.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.