Ondersteuning van innovatie in Brussel

Laatst gewijzigd:

dinsdag 6 april 2021

Het budget dat door de overheid besteed wordt aan de ondersteuning van onderzoek en innovatie is indrukwekkend. Innovatie is dan ook een belangrijk element voor de economische groei van een regio.

De steun die gegeven wordt kan verschillende vormen aannemen.

Subsidies voor innoverende bedrijven

Innoviris is de Brusselse instelling die instaat voor de toekenning van de regionale subsidies inzake onderzoek en ontwikkeling. Er werden verschillende programma’s opgestart en uitgebouwd. We kunnen drie categorieën  onderscheiden, namelijk steun aan bedrijven, steun aan universiteiten en ondersteuning van  technologieoverdracht. De meeste van die programma’s hanteren eenzelfde methodologie: projectoproepen (meestal jaarlijks), analyse en selectie van de dossiers door een gespecialiseerde jury en opvolging van de geselecteerde projecten zolang die lopen. Een verzicht van deze subsidies vindt u in de hoofdrubriek Subsidies (thema Onderzoek & Ontwikkeling), alsook in de hoofdrubriek O&O-Innovatie.

Het ter beschikking stellen van vestigingsplaatsen voor innoverende, jonge bedrijven

Een incubator is een onroerende structuur die verbonden is aan een universiteit of hogeschool en die universitaire spin-offs of andere innoverende start-ups die ontstaan zijn uit wetenschappelijk onderzoek, opvangt. Door zijn lokalen ter beschikking te stellen tegen gunstige financiële voorwaarden, stelt de incubator de spin-off in staat een kritieke commerciële grootte te bereiken vóóraleer hij op eigen benen moet staan.

Om deze stap naar autonomie te bevorderen, biedt de incubator ook advies met betrekking tot de technologische en bestuurlijke ontwikkeling (technologievalidatie, kapitaal vergaren, subsidies en financiering enz.) van de startende onderneming.

Concreet telt het Brusselse Gewest tot op heden vijf incubators:

 • EEBIC te 1070 Brussel

 • BLSI te 1200 Brussel

 • ICAB te 1040 Brussel

 • Greenbizz te 1020 Brussel

 • Incubator van Solvay te 1120 Brussel

Iedere incubator is gespecialiseerd in welbepaalde sectoren en verbonden aan een Brusselse universiteit.

De incubators te Brussel werken nauw samen binnen een koepel die tot taak heeft het incubatoraanbod in het Brusselse Gewest homogeen te maken en die geleid wordt door citydev.brussels. De eerste vier uit de lijst beschikken trouwens over hun eigen platform op https://incubators.brussels/nl/

Begeleiding van innoverende bedrijven

Onder deze categorie vinden we verschillende vormen van ondersteuning:

De collectieve onderzoekscentra

De Collectieve centra zijn onderzoekscentra ingesteld op een sectorale basis. Ze worden opgericht om de technische vooruitgang in hun sector te promoten en te coördineren.
Er zijn drie soorten activiteiten:

 • collectief onderzoek;
 • verzameling en verspreiding van technische informatie;
 • individuele dienstverlening met wetenschappelijk of technisch karakter aan hun leden.

De volgende centra worden gedeeltelijk gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

 • Brufotec helpt Brusselse KMO’s uit de voedingsmiddelenindustrie bij de uitwerking en  de naleving van een reglementering inzake voedselveiligheid, hygiëne en milieu. 

 • Sirris is een expertisecentrum voor software engineering en technologische bijstand. Zo werd het “Mistral” project  opgestart, bedoeld voor KMO’s die nood hebben aan begeleiding met het oog op strategische innovatie. Op die manier kunnen firma’s hun innovatiepotentieel vergroten.

 • Het WTCB biedt coaching rond ecologisch bouwen en duurzame ontwikkeling. Naast de gespecialiseerde informatie, wordt rechtstreekse hulp en vorming aangeboden.

De interfacecellen

Teneinde de kennis, knowhow en onderzoeksresultaten ontwikkeld in de universiteiten zo veel mogelijk ter beschikking te stellen van de maatschappij en de oprichting van innoverende bedrijven te stimuleren, stellen een aantal universitairen of hogescholen interfacecellen ter beschikking. Hun tussenkomst  vertaalt zich concreet in begeleiding bij creatie van spin-offs, en dit op allerlei niveaus (valorisatie onderzoek, financiering, intellectueel eigendom,...).
De interfacecellen die actief zijn in Brussel, zijn :

Begeleiding via hub.brussels

Hebt u een innoverend project  in de audiovisuele of digitale sector , in de handel & horeca, duurzame bouw & renovatie, in de duurzame economie, de gezondheidszorg of toerisme, dan kan u eventueel gratis begeleid worden door één van de sectorverantwoordelijken van hub.brussels. Met hun kennis over het economisch en industrieel weefsel van Brussel kunnen zij u op allerlei vlakken begeleiden: positionnering, strategie, opstellen businessplan,...

Op zoek naar een partner via Europe Enterprise Network

Enterprise Europe Brussels is een samenwerkingsverband tussen hub.brussels en Brussels Enterprises Commerce and Industry (BECI). Samen informeren ze de Brusselse kmo's en onderzoekers over de Europese regelgeving en financieringen voor onderzoek. Ze helpen hen ook om zakenpartners te vinden in de 40 landen die deel uitmaken van het Enterprise Europe-netwerk en om technologische en strategische partnerships aan te gaan.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.