Van gesloten naar open innovatie

Laatst gewijzigd:

donderdag 16 september 2021

Traditioneel vond het gehele proces van productontwikkeling en het op de markt brengen van producten binnen de muren van het bedrijf plaats. We spraken hier van gesloten innovatie.

Verschillende factoren hebben er echter toe bijgedragen dat bedrijven zijn gaan zoeken naar andere manieren om hun innovatieproces meer effectief en efficiënt te maken. Bijvoorbeeld door het actief zoeken naar nieuwe technologieën en ideeën buiten de onderneming, maar ook door het samenwerken met bijvoorbeeld “concurrenten” om op die manier meerwaarde voor de klant te creëren. We spreken hier dan ook van open innovatie.

Onder open innovatie verstaat men dus het combineren van interne en externe bronnen voor zowel de ontwikkeling als het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten.

Concreet betekent dit dat niet alle goede ideeën komen vanuit het bedrijf zelf, en niet alle goede ideeën moeten noodzakelijk binnen het eigen bedrijf verder ontwikkeld worden. Het betrekken van andere partijen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten kan immers een enorme toegevoegde waarde zijn. Hierbij valt te denken aan samenwerking met andere bedrijven in de sector, toeleveranciers, universiteiten, en natuurlijk met de eindgebruiker.

Ter verduidelijking geven we hier de belangrijkste principes van beide methodes:

Principes gesloten innovatie :

  • om van R&D te kunnen profiteren, moeten we het zelf ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen

  • als we het zelf ontdekken, brengen we het ook als eerste op de markt

  • het bedrijf dat een bepaald product als eerst op de markt heeft, wint

  • we moeten controle hebben over ons intellectueel eigendom (IE), zodat onze concurrenten niet kunnen profiteren van onze ideeën

  • alle slimme mensen in ons veld werken voor ons.

Principes open innovatie :

  • externe bronnen van R&D kunnen significante waarde creëren; interne R&D is nodig om die waarde te kunnen absorberen

  • we hoeven het onderzoek niet in gang te zetten om ervan te kunnen profiteren

  • het is beter om een beter business model te ontwikkelen dan om de eerste op de markt te zijn

  • als we het beste gebruik maken van zowel interne als externe ideeën zullen we winnen

  • niet alle slimme mensen in ons veld werken voor ons. We moeten samenwerken met goede mensen binnen en buiten ons bedrijf.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.