Onderscheid tussen O&O en innovatie

Laatst gewijzigd:

dinsdag 29 oktober 2019

Onderzoek en Ontwikkeling

O&O is een term die betrekking heeft op drie activiteiten:

 • fundamenteel onderzoek (of zuiver wetenschappelijk onderzoek): is experimenteel of theoretisch werk dat in de eerste plaats verricht wordt om nieuwe kennis te vergaren van de grondslagen waarop verschijnselen en waarneembare feiten gebaseerd zijn, zonder dat een speciale toepassing of een speciaal gebruik wordt beoogd. Van alle organisaties die onderzoek verrichten, richten met name de universiteiten zich op fundamenteel onderzoek.
  Voorbeeld: Fundamenteel kankeronderzoek. Dit is erop gericht om de mechanismen te begrijpen die tot kanker leiden. De opgedane kennis is in het algemeen onmisbaar om nieuwe diagnosebehandelingen te ontwikkelen.

 • toegepast onderzoek : is van meet af aan gericht op het ontwikkelen van toepassingen (producten, procedés of diensten, of verbetering van bestaande producten, procedés of diensten ). Omdat het voor het tot stand brengen van toepassingen steeds meer nodig is om kennis uit verschillende disciplines te combineren, is toegepaste onderzoek vaak multidisciplinair .
  Voorbeeld: De ontwikkeling van een volledig nieuw fabricageprocédé van synthetische zouten

 • experimentele ontwikkeling : is systematisch werk, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande kennis en vaardigheden om nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten te ontwerpen die niet voor commercieel gebruik bestemd zijn.
  Voorbeeld: Onderzoek naar het effect van de luchtkwaliteit in een home op de kwaliteit van de slaap van de bewoners. De bedoeling bestaat erin om het wooncomfort van de bewoners te verbeteren.

Innovatie

Innovatie is een begrip dat veelvoudig wordt gebruikt met vaak verschillende betekenissen.
Vaak wordt innovatie of vernieuwing geassocieerd met nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Maar innovatie is meer dan alleen een technische verbetering. Innovatie kan ook in bijvoorbeeld management of marketing plaatsvinden.

Zo is de komst van het internet een technische innovatie, die zonder de ontwikkeling van e-business-strategieën waarschijnlijk minder succesvol zou zijn geweest. In ieder geval kan men pas van innovatie spreken, als hiermee nieuwe vormen van toegevoegde waarde werden gecreëerd.

Innovatie kan op diverse manieren worden gecategoriseerd.

 • Die kan incrementeel (=voortbouwend op reeds bestaande innovaties) of radicaal (totaal vernieuwend) zijn

 • Die kan productinnovatie, procesinnovatie of business model innovatie betreffen

 • Die kan slaan op systeeminnovatie (=reeks elkaar aanvullende innovaties) of autonome innovatie (geen aanpassing van andere producten of diensten vereist)

 • Open innovatie (uitwisseling van innovatieve ideeën met anderen) of gesloten innovatie zijn (innovatie en resultaten blijven zoveel mogelijk onder controle van het bedrijf)

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.