Soorten steun, cumulmogelijkheden en de minimis-regel

Laatst gewijzigd:

dinsdag 12 oktober 2021

Overheidssteun: in welke gevallen?

Algemeen genomen zouden ondernemingen autonoom, zonder enige overheidssteun, moeten kunnen functioneren.  Vanuit die basisveronderstelling vertrekt de communautaire kaderregeling inzake overheidssteun.  Deze voorziet echter diverse uitzonderingsregelingen, met name ten voordele van kmo’s en voor sommige soorten uitgaven (O & O, investeringen, …). 

De overheid (ongeacht of het daarbij gaat om het federale, gewestelijke of enig ander bevoegdheidsniveau, van lokaal tot supranationaal) zal ondernemingen dus kunnen steunen op een selectieve en doelgerichte manier.  Subsidies, premies, of toelagen (het maakt niet uit welke naam ze dragen) beogen vaak duidelijk omlijnde uitgavencategorieën: investeringen, rekrutering, consultancy, opleiding, export, O & O, milieu …

Verschillende soorten tussenkomsten

De overheid beschikt over heel wat actiemiddelen om de realisatie van bepaalde projecten makkelijker te maken, gaande van premies tot diverse fiscale (belastingkredieten, vrijstellingen, extra aftrekken …) en parafiscale (vermindering van de sociale lasten, …) maatregelen, over de terbeschikkingstelling van huisvestingsoplossingen (citydev.brussels, bedrijvencentra, incubators, …) of adviesdiensten (lokale economieloketten, hub.brussels, …) of financieringsoplossingen ( Waarborgfonds, finance&invest.brussels, ...).

Is dit alles cumuleerbaar?

Een gedetailleerd overzicht van de vele mogelijke combinaties zou een al te complexe opdracht zijn, maar algemeen moet men steeds in gedachten houden dat eenzelfde uitgave geen tweemaal gesubsidieerd kan worden… Afzonderlijke uitgaven binnen eenzelfde project kunnen daarentegen wel afzonderlijke, aanvullende steun krijgen.

En wat zegt Europa daarvan?

We hebben vastgesteld dat de communautaire kaderregeling inzake overheidssteun een aantal beperkingen oplegt.  Toch blijft het voor de overheid mogelijk om steun te verlenen, zonder dat ze zich zorgen moeten maken over de compatibiliteit ervan met deze kaderregeling, voor zover de aldus toegekende steun in totaal niet meer bedraagt dan 200.000 euro over een periode van 3 jaar.  Dit noemt men de “de minimis”-steun.  Om die reden omvatten heel wat steunaanvraagformulieren een vak met als opschrift “Verkregen steun tijdens het lopende boekjaar en tijdens de 2 voorgaande boekjaren”.

De kers op de taart?

Hoewel dit niet de uitdrukkelijke bedoeling is, genereert overheidssteun soms een voordeeleffect, m.a.w.: het is niet echt onontbeerlijk voor de realisatie van het project.  Daarom wordt algemeen ook aangeraden om er geen rekening mee te houden in uw financiële prognoses

Dit gezegd zijnde, zijn de tussenkomstpercentages of de respectieve bedragen in sommige gevallen zodanig, dat de steun een bepalend effect kan hebben op de realisatie van een bedrijfsproject.  Ongeacht of u een nieuwe onderneming opricht dan wel een bestaande onderneming uitbouwt: het is altijd relevant zich af te vragen hoe de overheid uw project zou kunnen steunen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.