Tips van de dienst 1819 alvorens een subsidie aan te vragen

Laatst gewijzigd:

donderdag 13 februari 2020

Alvorens een aanvraag voor overheidssteun (subsidie, financiering, werkgelegenheidspremie, enz.) in te vullen, moet je je er eerst van bewust zijn dat deze steun door meer dan dertig verschillende overheidsinstellingen wordt toegekend.  De toekenningscriteria kunnen dus aanzienlijk verschillen van de ene steunmaatregel tot de andere. Zelfs tussen twee instellingen kunnen die verschillend zijn! Ook binnen een groep steunmaatregelen van eenzelfde instelling kunnen de criteria verschillen ! Daarom is het belangrijk om systematisch de toekenningsvoorwaarden te controleren alvorens de premie, die je wenst, aan te vragen.

Om je subsidieaanvraag maximale kansen te bieden, hebben we enkele essentiële elementen verzameld die je voor ogen moet houden wanneer je van plan bent om een beroep te doen op overheidssteun voor je onderneming, of deze nu wordt toegekend door Europese, federale, gewestelijke, gemeentelijke of communautaire instellingen. 

 • Een basisprincipe dat geldt voor alle overheidssteun is dat de toekenningsvoorwaarden een afvalrace zijn. Om een subsidie te verkrijgen moet je alle toekenningsvoorwaarden cumuleren.  Indien je voldoet aan 9 van de 10 vereiste voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor de premie. In dat geval heeft het dan ook geen zin om een aanvraagdossier in te vullen.

 • Sommige van die voorwaarden zijn op feiten gebaseerd, en ofwel voldoet je onderneming daaraan ofwel niet.  Bijvoorbeeld:

  • de exploitatiezetel van je onderneming moet gevestigd zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • je project moet een hoog innovatief gehalte hebben; 
  • de concepten van de circulaire economie moeten geïntegreerd zijn in je project;
  • de leeftijd van je onderneming (datum van inschrijving in de KBO) kan bepalend zijn evenals de grootte van je onderneming;
  • je bent een nieuwe werkgever ;
  • enz.

 • Andere voorwaarden, daarentegen, zullen afhangen van de strikte opvolging van de instructies. Bijvoorbeeld:

  • niet overgaan tot enige betaling (zelfs geen voorschot) en geen enkel bestek of contract ondertekenen voordat je het dossier hebt verstuurd EN je een ontvangstbewijs van de administratie hebt ontvangen;
  • de termijnen naleven voor de indiening van de dossiers voor steunaanvraag;
  • je niet registreren als zelfstandige (= een ondernemingsnummer hebben) voordat je de nodige documenten hebt ontvangen voor de steunaanvraag;
  • de minimumbedragen van de facturen respecteren;
  • sommige steun is niet cumuleerbaar, en je dient bijgevolg voor de ene of de andere te kiezen;
  • enz.

Twee voorbeelden ter illustratie

De voorwaarden voor toekenning verschillen van instelling tot instelling. Laten we twee verschillende regionale instellingen als voorbeeld nemen:  

 • Bij bepaalde premies van Brussel Economie en Werkgelegenheid mag je als ondernemer geen enkele betaling doen (zelfs geen voorschot!) en mag je geen bestek ondertekenen voordat je het dossier hebt opgestuurd EN je een ontvangstbewijs hebt ontvangen van de administratie 

 • Voor bepaalde premies van Leefmilieu Brussel dien je de premie aan te vragen na de uitvoering van de werken. Bij het aanvraagformulier moet je bijgevolg de gedetailleerde saldofactuur en de betaalbewijzen voegen. 

Binnen een groep van subsidies van dezelfde instelling kunnen de criteria ook verschillen van de ene subsidie tot de andere. Laten we dus kijken naar steunmaatregelen van dezelfde instelling, zoals Brussel Economie en Werkgelegenheid :

 • Hun premie bedrijfsproject: zijn idee ontwikkelen richt zich tot toekomstige ondernemers. Ze hebben een concreet project voor het opstarten van een onderneming maar ze mogen niet het statuut van zelfstandige hebben gehad tijdens de drie jaren voorafgaand aan de ontvangst van de steunaanvraag (met uitzondering van het statuut van student-zelfstandige)

 • Hun consultancypremie richt zich dan weer tot de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een exploitatiezetel hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat wil zeggen dat die steun niet bestemd is voor de projecten van bedrijven in oprichting maar wel voor de bedrijven die reeds over een ondernemingsnummer beschikken. 

Tot slot nog enkele tips om af te sluiten

 • Wil je een subsidie of een financiering opzoeken die belangrijk voor je kan zijn, maak dan gebruik van onze zoekmachine. Daar hebben we alle overheidssteun voor de (toekomstige) Brusselse ondernemingen (meer dan honderd!) samengebracht en krijg je snel een overzicht zodat je niet op meerdere websites hoeft te surfen. 

 • Aarzel niet om een beroep te doen op het netwerk van Brusselse bedrijfsbegeleidende organisaties! Zij kunnen je helpen bij de ontwikkeling van je ondernemingsproject, inclusief het invullen van een dossier voor een premie- of financieringsaanvraag. De contactgegevens van die organisaties kan je vinden in onze tool " Wie kan mij helpen ".

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.