Een handelszaak openen: welke vergunningen?

Laatst gewijzigd:

maandag 28 oktober 2019

Sinds 1 juli 2014 heeft het Brussels parlement  besloten om de sociaaleconomische vergunning op te nemen in de aanvraagprocedure voor een stedelijke vergunning.

Deze integratie past in het kader van de zesde staatshervorming, die de bevoegdheden inzake handelsvestigingen overdraagt van de federale staat naar de gewesten.

Op het vlak van stedenbouw, dient u twee verschillende stappen te ondernemen om een handelsvestiging (met uitzondering van groothandels), een cafe, of restaurant te openen de voorafgaande stedenbouwkundige verklaring en de stedenbouwkundige vergunning

1. Voorafgaande stedenbouwkundige verklaring die aan de gemeente moet worden overhandigd voor:

 • de bouw van een handelsvestiging;
 • de uitbreiding of wijziging van een handelsvestiging in een bestaand gebouw dat reeds een handelsfunctie heeft;
 • de creatie van een handelsvestiging in een bestaand gebouw dat nog geen handelsfunctie heeft.

!!! Merk op deze verklaring nog niet van toepassing is omdat de regering de inhoud ervan nog moet bepalen.

2. Aanvraag van één enkele vergunning (= fusie van stedenbouwkundige en sociaaleconomische vergunning) in geval van:

 • de bouw van een nieuwe handelsvestiging;
 • de bouw van een nieuw handelsgeheel;
 • de uitbreiding van een bestaande handelsvestiging;
 • de creatie van een handelsvestiging in een bestaand gebouw dat nog geen handelsfunctie heeft.
 • een belangrijke wijziging van de commerciële activiteit in een gebouw dat reeds een handelsfunctie heeft met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m².

De netto handelsoppervlakte is de oppervlakte bestemd voor de verkoop of de levering van diensten, open voor het publiek, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlaktes, de kassazones, de zones achter de kassa's en de inkomhallen als die ook gebruikt worden voor het tentoonstellen of verkopen van goederen.

De commerciële activiteit slaat zowel op het assortiment verkochte goederen als op het type of gamma geleverde goederen en/of diensten, de exploitatiewijze van de handelsvestiging of nog de uitgebate oppervlakte.

Wanneer moet men aan het aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning een specifieke verklarende nota, een effectenrapport of een effectenstudie toevoegen?

 • Specifieke verklarende nota: in geval van een handelsvestiging met een netto handelsoppervlakte van 400 tot 1.000 m². De nota beschrijft de effecten van de handelsvestiging op:
 • de bescherming van de consument;
 • de veiligheid;
 • de gezondheidsrisico’s ter plaatse en in de omgeving;
 • de omstandigheden voor het verkeer, de bereikbaarheid en het parkeren;
 • de integratie van de handelsvestiging in haar stedelijke omgeving.

Ze zal ook de berekening van de netto handelsoppervlakte bevatten.

 • Effectenrapport: als de handelsvestiging een netto handelsoppervlakte van meer dan 1.000 m² heeft; dit rapport moet een specifieke argumentatie bevatten met de elementen die moeten worden opgenomen in de verklarende nota (zie hierboven).
 • Effectenstudie: als de handelsvestiging een netto handelsoppervlakte van meer dan 4.000 m² heeft; deze studie moet een specifieke argumentatie bevatten met de elementen die moeten worden opgenomen in de verklarende nota (zie hierboven).

Pas op , voor sommige handelszaken  kan een milieuvergunning ook gevraagd worden !

In de meeste gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet men eveneens voorafgaand een uitbatingstoelating aanvragen om een horecazaak te openen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.