Je stedenbouwkundige vergunning geweigerd: wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Laatst gewijzigd:

vrijdag 25 oktober 2019

U kunt beroep aantekenen tegen een weigering van stedenbouwkundige vergunning, een stilzwijgende weigering (dit is, wanneer geen beslissing werd genomen binnen de bij wet voorziene termijn) en tegen een toekenningsbeslissing van een vergunning waarvan u niet alle elementen kunt aanvaarden.

Twee verschillende procedure zijn mogelijk : een beroep bij de Regering en een beroep bij de Raad van State.

Beroep bij de Regering

Het beroep moet binnen de 30 dagen na ontvangst van de beslissing van het College van burgemeester en schepenen of van de gemachtigde ambtenaar per aangetekende brief aan het Stedenbouwkundig college verzonden worden (zie gegevens onderaan pagina).

Het is belangrijk om weten dat de regering uw dossier in zijn geheel zal herbekijken. Indien de vergunning u bijvoorbeeld wordt toegekend, maar u niet kan instemmen met de voorwaarden die erbij opgelegd worden en u beroep aantekent, loopt u het risico dat de beroepsinstantie de vergunning weigert.

Meer informatie over deze procedure op de website van Brussel Stedelijke Ontwikkeling.

De Regering kan de vergunning toekennen, extra voorwaarden opleggen en kan de vergunning ook weigeren. 

Indien de Regering de vergunning toekent, moet een mededeling aangeplakt worden die te kennen geeft dat de vergunning is afgegeven.

Beroep bij de Raad van State

Indien u na deze twee beroepen te hebben aangegaan, nog steeds niet tevreden bent met de beslissing, kunt u een vordering tot schorsing en/of beroep tot nietigverklaring indienen bij de Raad van State.

U kunt echter bij uw beroep slechts argumenten inroepen met betrekking tot de toepassing van de wetgeving en de procedure. U kunt zich dus niet meer beroepen op argumenten die een appreciatie van de feiten met zich meebrengen.

Het beroep wordt aangegaan per aangetekende brief binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de datum van betekening van de beslissing of de datum waarop de beslissing had moeten betekend zijn.

Meer informatie over deze procedure op de website van Brussel Stedelijke Ontwikkeling.

Adressen

  • Stedenbouwkundig college
    CCN 
    Vooruitgangstraat 80 bus 1
    1035 Brussel
    Tel. : 02/204 23 23

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.