Verplichtingen t.o.v. de werknemers

Laatst gewijzigd:

maandag 15 april 2019

Als werkgever heeft u een aantal belangrijke verplichtingen tegenover uw werknemers.

Opstellen van een arbeidsovereenkomst

Als u jobstudenten, deeltijdse arbeiders of werknemers met een arbeidscontract van bepaalde duur (ABD) of voor een bepaald werk aanwerft, moet u een arbeidsovereenkomst opstellen in twee exemplaren.

Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd (ABO) is een schriftelijke overeenkomst niet verplicht, een mondelinge overeenkomst kan volstaan. Toch hebben alle partijen er belang bij een schriftelijke overeenkomst af te sluiten, om de overeengekomen arbeidsvoorwaarden (verloning, extralegale voordelen, uurroosters ...) zwart op wit vast te leggen

Opstellen van een arbeidsreglement

Het arbeidsreglement is een document dat de algemene arbeidsvoorwaarden vaststelt, als aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomsten. Het verschaft de werknemers informatie omtrent de werking en de organisatie van de arbeid in de onderneming. Als werkgever bent u verplicht om aan elke werknemer een exemplaar van het arbeidsreglement te geven.

Naleven van de arbeidswet

Als werkgever moet u de arbeidsreglementering naleven. Deze reglementering omvat onder andere:

 • Kinderarbeid
 • Zondagarbeid
 • Arbeidsduur
 • Nachtarbeid
 • Overuren
 • ...

Bevordering van het welzijn op het werk

Welzijn op het werk definieert men als het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd:

 • veiligheid op het werk
 • bescherming van de gezondheid van de werknemer
 • psychosociale belasting veroorzaakt door het werk
 • ergonomie
 • arbeidshygiëne
 • verfraaiing van de werkplaatsen

Elke werkgever moet het welzijn binnen zijn bedrijf bevorderen. Dit gebeurt door risicopreventie, collectieve en individuele beschermingsmaatregelen, opleiding en informatie aan de werknemers.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.