De verschillende huurovereenkomsten

Laatst gewijzigd:

woensdag 15 september 2021

DE HUUROVEREENKOMST VAN EEN KANTOOR

Opgelet, de correcte term is “gemeenrechtelijke huurovereenkomst” (“huurovereenkomst van een kantoor” is geen juridisch begrip). Wanneer een gebouw aan een kantoor wordt toegewezen, kunnen de verhuurder en de huurder een gemeenrechtelijke huurovereenkomst afsluiten. Deze huurovereenkomst is geschikt voor niet-commerciële activiteiten (vrije, intellectuele, medische en juridische beroepen, verzekeraars, accountants enz.) of voor commerciële activiteiten die niet zonder afspraak toegankelijk zijn voor het grote publiek. De huurovereenkomst wordt afgesloten voor drie jaar. Deze huuroverkomst biedt meer contractuele vrijheid dan een handelshuurovereenkomst – handig wanneer de partijen het bijvoorbeeld eens zijn om soepele opzeggingsregels vast te leggen. 

DE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

De dienstverleningsovereenkomst is een voldoende flexibel contract en meer geschikt voor het delen van kantoren. Dit contract maakt het mogelijk om zonder te lang te moeten wachten, uit het kantoordelen te stappen of om de duur van het contract eenvoudig te verlengen. Dit is vooral handig als je niet weet of de formule of de plek voor jou geschikt is of als je project bijvoorbeeld een andere wending aanneemt. Aan het begin van een activiteit is het vaak moeilijk om op middellange of lange termijn zicht op je activiteit te hebben. Indien je een kantoor huurt, ben je hier enkele jaren aan verbonden, wat een rem kan zijn. Bij coworking bevat het contract dat je ondertekent automatisch een minimale verbintenisduur (maar de duur kan zich tot enkele maanden beperken) en een korte opzegtermijn die gerespecteerd moet worden.

ONDERVERHURING

Onderverhuring stelt de huurder in staat om een deel van zijn ruimte te verhuren wanneer hij afwezig is (in geval van vakantie, tijdelijke werkonderbreking enz). Dit is over het algemeen alleen mogelijk indien de voorwaarden van de huurovereenkomst of de regels die van toepassing zijn op de huurovereenkomst onderverhuring toestaan.

DE HANDELSHUUROVEREENKOMST

Dit type overeenkomst heeft betrekking op een gebouw of een deel van een gebouw voor “detailhandelsactiviteiten of de activiteit van een ambachtsman die in direct contact staat met het publiek” (horeca, kruidenier, kantoorboekhandelaar enz.). Deze huurovereenkomst is dus in principe van toepassing voor winkels en niet voor kantoren.

Deze huurovereenkomst biedt erg veel bescherming aan de huurder gezien de minimale looptijd van negen jaar en de strikte voorwaarden om de overeenkomst te beëindigen. De huurder kan de overeenkomst iedere drie jaar, met een opzegtermijn van zes maanden, beëindigen. Maar als de verhuurder de huurder uit het pand wil zetten, moet hij ofwel een aanzienlijke vergoeding aan de huurder betalen, ofwel, in specifieke gevallen, is er sprake van een aanzienlijke opzegtermijn en soms ook van een vergoeding (bijvoorbeeld wanneer de uitgeoefende activiteit gelijkaardig is). Dit biedt een langdurige stabiliteit en langdurig comfort aan de huurder.

Enkele handige artikels over dit onderwerp op volgende sites :

DE KORTLOPENDE HANDELSHUUROVEREENKOMST

Sinds 2019 is het mogelijk om een handelshuurcontract te sluiten voor een periode van 1 jaar of minder. Dit is perfect geschikt voor bloeiende pop-ups en tijdelijke situaties.
Details van deze huurovereenkomst.

DE PRECAIRE WOONOVEREENKOMST

De precaire huurovereenkomst is geen echte huurovereenkomst en beschermt de partijen niet goed, maar zij bestaat nog steeds en wordt gebruikt voor zeer korte perioden en in uitzonderlijke omstandigheden. Het verdient aanbeveling deze schriftelijk te sluiten en de reden van sluiting te vermelden. Het kan door een rechter worden geherkwalificeerd als een huurovereenkomst indien de feiten wijzen op een situatie waarin een huurovereenkomst moet worden gesloten.
Handige site over dit onderwerp.

COMMERCIËLE CO-LOCATIE

Het gaat hier om handelaars die een commerciële ruimte en het bedrag van de huur delen. Let wel, het gaat hier niet om een juridisch gedefinieerd begrip. Voorwaarde is dat de partijen het over verschillende punten eens moeten worden. Commerciële co-locatie is gebruikelijker voor tijdelijke bewoning. Er moet een kortlopende huurovereenkomst of een overeenkomst voor onzekere bewoning worden opgesteld, evenals een huishoudelijk reglement. 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.