BeCircular: innovatieve economische projecten of projecten voor de transitie naar een circulaire economie

Soort steun:

Begeleiding of financieel

Doelpubliek:

Alle economische actoren

Sector:

Alle sectoren

Status:

Open

Eindigt op:

Organisatie:

Leefmilieu Brussel

Waarover gaat het?

Loop je rond met een idee voor een project in de circulaire economie? Heb je een ondernemingsproject dat inzet op duurzame voeding, stedelijke mobiliteit of afvalpreventie?  Hebt je je circulaire activiteit al opgestart maar wil je een versnelling hoger schakelen? Zou je het businessmodel van uw bedrijf willen omgooien naar meer circulariteit en veerkracht? BeCircular kan je ondersteunen met financiering en begeleiding.

 • 4 categorieën in functie van de ontwikkelingsfase van je project (Transition, Starter, Diversification en Scale-up);
 • 4 thema’s: ‘Duurzame voeding’, ‘Verminderen, hergebruiken en recycleren (3R)’, ‘Nieuwe modellen van circulaire economie’ en ‘Circulaire mobiliteit en logistiek’.

Noteer  :

De projectoproep behoudt een format in 2 rondes, zoals in 2022:

 • een eerste ronde (voor alle categorieën behalve ‘Transitie’), met een vereenvoudigd kandidatuurformulier dat ingediend moet worden vóór 10/03/2023 ‘s middags. Dankzij deze eerste ronde worden de niet-geselecteerde kandidaten sneller op de hoogte gebracht en kunnen alle kandidaten (al dan niet weerhouden voor de tweede ronde) feedback krijgen over hun kandidatuur;
 • een tweede ronde (voor alle categorieën) met de indiening van een definitief kandidatuurdossier vóór 30/06/2023 ‘s middags.

Wie komt in aanmerking?

De projectoproep BeCircular richt zich tot alle bedrijven, coöperatieve verenigingen, zelfstandigen, vzw’s … die van plan zijn om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een innovatief economisch project of een project voor de transitie naar een circulaire economie op te zetten.

Er bestaan weliswaar enkele uitsluitingsgronden, zowel op het vlak van de organisaties die kunnen deelnemen als op het vlak van de projecten zelf. Wij raden je aan om het reglement goed te lezen.

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

Om in aanmerking te komen, moet het project (ongeacht of het nieuw is of zich in een nieuw ontwikkelingsstadium bevindt) aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. worden gerealiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 2. ingediend zijn binnen de opgelegde termijn, in het vereiste formaat, m.a.w. via het formulier ad hoc, dat naar behoren moet zijn ingevuld rekening houdend met de aanwijzingen (aantal tekens, enz.), en de bijlagen;
 3. met uitzondering van de categorie 'Starter', nog niet zijn uitgevoerd op de datum van de projectoproep (09/01/2023).

Over het algemeen wordt verwacht dat de kandidaat-onderneming het stimulerende effect van de BeCircular-steun aantoont. De onderneming moet met andere woorden aantonen dat het project waarvoor ze de subsidie aanvraagt niet zou kunnen worden gerealiseerd - of toch niet in dezelfde mate - zonder een tegemoetkoming van BeCircular.

Om in aanmerking te worden genomen, moet de onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria voor elk van de categorieën zoals hierboven in het reglement beschreven.
 2. Opdat het winnende project de subsidie zou ontvangen, moet het bedrijf in lijn zijn met de regels betreffende een milieuvergunning of milieuverklaring (zie onderstaand kader).

Wij raden je aan om het reglement goed te lezen.

Zijn er onverenigbaarheden?

Er bestaan enkele uitsluitingsgronden, zowel op het vlak van de organisaties die kunnen deelnemen als op het vlak van de projecten zelf. Die vind je terug in het reglement.

Wat ontvangt u?

Laureaten kunnen rekenen op:

 • specifieke financiële steun van het Gewest (tot € 200.000)
 • ongeveer 6 uur individuele begeleiding door coaches met technische bedrijfsexpertises (marketing, financiering, communicatie, strategie en commerciële ontwikkeling, hr-beheer …). De laureaten van de categorie ‘Transition’ krijgen voor hun project op hun beurt tot € 30.000 begeleiding gespreid over de duur van hun project;
 • voordelige voorwaarden om hun intrek te nemen in de gebouwen van GreenBizz, de incubator voor duurzame projecten;
 • promotie voor het welslagen van hun project als uithangbord van de circulaire economie in het Brussels Gewest;
 • een bevoorrechte relatie met de drie overheidsdiensten die de projectoproep coördineren (LB, hub.brussels en BEW).
 • De laureaten van de projectoproep krijgen ook aansluiting bij een ecosysteem van innovatieve ondernemingen die als zodanig erkend worden in het Gewest.

Welke data onthouden?

 • 09/01 – Lancering van de projectoproep BeCircular 2023
 • 16/01 – Publicatie van het platform voor kandidaturen, de FAQ 2023 en opening van de online helpdesk op het platform voor de kandidaturen voor uw schriftelijke vragen in verband met de projectoproep
 • 26/01-  Startavond van projectoproep BeCircular 2023
 • 10/03 – Afsluiting van de eerste ronde van kandidaturen
 • Midden april – Aankondiging van de geselecteerden en niet-geselecteerden voor de tweede ronde
 • 30/06 – Afsluiting van de tweede ronde van de projectoproep BeCircular 2023
 • december: bekendmaking van de laureaten

Hoe deelnemen?

Om een dossier in te dienen, ga je naar het platform voor kandidaturen via deze link (beschikbaar vanaf 16 januari).

Ondersteuning bij het opstellen van uw dossier:

Om u ondersteuning te bieden bij de voorbereiding van je kandidatuurdossier is er begeleiding voorzien:

 • Vanaf 09/01 is er online een FAQ (vaak gestelde vragen en de antwoorden erop) beschikbaar. Neem de tijd om die FAQ te raadplegen voor je contact opneemt met de helpdesk. De antwoorden op jouw vragen staan er misschien al in.
 • Een helpdesk die online gaat vanaf 09/01 om al je schriftelijke vragen te beantwoorden op het platform waar je je kandidatuur moet indienen.
 • Vanaf de tweede ronde krijgen de kandidaten aanvullende ondersteuning aangeboden om hun kandidatuurdossier voor te bereiden wat de ecologische en financiële aspecten van de projecten betreft.

Noteer dat een startavond van BeCircular 2023 plaatsvindt op 26 januari 2023 om 17 u. bij BEL (Leefmilieu Brussel). 

Documenten :

U kunt vanaf nu de documenten over de projectoproep raadplegen:

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.