Circulaire economie - substitutie van chemische stoffen en ecodesign

Soort steun:

Financieel

Doelpubliek:

Bestaande ondernemingen

Status:

Open

Eindigt op:

Organisatie:

Belgium Builds Back Circular (BBBC)

Waarover gaat het?

De BBBC-projectoproepen willen de transitie naar een circulaire economie in België versnellen. Ze kaderen in het Nationaal plan voor herstel en veerkracht (NPHV) en worden gefinancierd door een tijdelijk Europees fonds, Next Generation EU. Het NPHV wil de Europese economie nieuw leven inblazen en de samenleving ondersteunen na de COVID-19-pandemie. Het nationaal plan houdt daarbij rekening met de doelstellingen van de Green Deal.

De tweede BBBC-projectoproep legt de focus op twee dimensies van de circulaire economie:

 • substitutie van chemische stoffen
 • ecodesign

Substitutie van chemische stoffen

Substitutie van de meeste schadelijke chemische stoffen wordt bekeken in de brede zin en omvat projecten om alternatieve chemische stoffen, technologieën en/of producten op de markt te brengen die het gebruik van de meest schadelijke stoffen (most harmful substances) of de aanwezigheid van de meest schadelijke stoffen in een product uitsluiten.

Voor deze oproep zijn we op zoek naar oplossingen die de belangrijkste knelpunten in het systeem aanpakken, met name door " regrettable substitution " (het eenvoudigweg vervangen van een chemische stof door een andere) te voorkomen. Het gaat met name om projecten waarbij verschillende actoren in de toeleveringsketen betrokken zijn, zodat er voldoende kennis en transparantie is over de oorsprong van de voorgestelde alternatieven en de mogelijk risico’s doorheen de volledige levenscyclus.

Voor deze projectoproep zijn drie groepen van prioritaire stoffen voor substitutie in België vastgelegd, waarvan de federale overheid de uitfasering wil stimuleren en waar mogelijk versnellen.

Lees meer

Ecodesign

Ecologisch ontwerpen is erop gericht de milieu- en gezondheidseffecten van producten en materialen gedurende hun volledige levenscyclus te verminderen. Het is de bedoeling het ontwerp van een product te herdenken en zo de productie en het hergebruik veiliger te maken, de levensduur te verlengen en de reparatie, ontmanteling en recyclage te vergemakkelijken.

Deze pijler omvat vier prioritaire thema's:

 • elektronische machines en toestellen voor professioneel gebruik           
 • kleding
 • verpakkingsarme distributie en logistiek in de voedselketen      
 • interieurinrichting en buitenmeubilair

Meer info over de 4 thema’s op de website van de FOD Volksgezondheid.

 

Wie komt in aanmerking?

Deze oproep is gericht op:

 • organisaties of consortia - Belgisch of actief in België – waaronder bedrijven, met speciale aandacht voor kmo's
 • start-ups
 • onderzoekscentra met de nadruk op instellingen voor toegepast onderzoek
 • ngo's
 • adviesbureaus en gelijkaardige instellingen

Wat ontvangt u?

De toegekende financiering voor de totale projectoproep betreft

 • een minimumbedrag van 250.000 euro en een maximumbedrag van 2.000.000 euro voor projecten voor substitutie van chemische stoffen
 • een minimumbedrag van 100.000 euro en een maximumbedrag van 1.000.000 euro voor ecodesignprojecten

Welke data onthouden?

U dient ten laatste op 24 juni 2023 uw projectvoorstel in door het deelnameformulier en de bijlagen in te vullen.

Hoe deelnemen?

U wordt uitgenodigd om de doelstellingen en voorwaarden van de oproep te lezen.

U dient ten laatste op 24 juni 2023 uw projectvoorstel in door het deelnameformulier en de bijlagen in te vullen.

Vervolgens stuurt u elektronisch (in Word-en pdf-formaat) het volledige dossier (d.w.z. deelnameformulier en alle gevraagde bijlagen) naar BBBCsubstitution@economie.fgov.be, met als vermelding “Aanvraagformulier” + de naam van de organisatie in het e-mailonderwerp.

Projectvoorstellen worden opgesteld en ingediend in het Nederlands, Frans of Engels. Projectvoorstellen in Engels zijn welkom.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.